Arilex İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?
Arilex, turuncu renkli, yuvarlak, oval, film tablettir. 4 film tabletlik blister ambalajlarda bulunur.

Her bir film tablet 32,5 mg risedronik asite eşdeğer 35 mg risedronat sodyum içerir.

Arilex, kemik hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bifosfonatlar adı verilen ve hormonal olmayan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

Postmenopozal osteoporoz (menopoz sonrasında ortaya çıkan kemik erimesi) ve erkek osteoporozunun tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Arilex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Arilexi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Şiddetli doku şişmesiyle karakterize belirtiler (anjiyoödem reaksiyonları);
 • Yüzde, dilde veya boğazda şişme
 • Yutma güçlükleri
 • Kurdeşen ve solunum güçlüğü
 • Cilt altında kabarcıkların olduğu şiddetli deri reaksiyonları.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ARILEX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Göz iltihabı, çoğunlukla ağrı ile birlikte, kızarıklık veya ışığa karşı duyarlılık.
 • Genellikle diş çekimini takiben iyileşme gecikmesi ve enfeksiyon ile bağlantılı alt çene kemiği problemleri (Bkz.Bölüm 2. ARILEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler).
 • Yutma sırasında ağrı, yutma güçlüğü, göğüs ağrısı veya yeni ya da kötüleşen mide yanması gibi yemek borusu ile ilgili belirtiler.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Bununla birlikte, klinik çalışmalarda gözlemlenen diğer yan etkiler genellikle hafiftir ve hastanın tablet kullanımını bırakmasına neden olmamıştır.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın yan etkiler

 • Hazımsızlık, kendini kötü hissetme, mide ağrısı, mide krampları veya rahatsızlığı, kabızlık, tokluk hissi, gaz, ishal, bulantı.
 • Kemik, kas ve eklem ağrıları.
 • Baş ağrısı.

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Yemek borusunun iltihabı veya ülseri sonucunda yutma güçlüğü veya yutma sırasında ağrı, mide ve onikiparmak bağırsağının (midenin boşaldığı bağırsak) iltihabı (Bkz. Bölüm 2. ARILEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler).
 • Gözün renkli bölümünün (iris) iltihabı (ağrıyan kırmızı göz ve görmede olası değişiklikler).

Seyrek yan etkiler

 • Dil iltihabı (kırmızı, şiş ve muhtemelen ağrılı), yemek borusunda daralma.
 • Anormal karaciğer testleri bildirilmiştir. Bunlar yalnızca kan testi ile teşhis edilebilir.
 • Nadiren tedavinin başlangıcında, hastanın kan kalsiyum ve fosfat düzeyleri düşebilir. Bu değişiklikler genellikle küçüktür ve belirtilere neden olmazlar.

Çok seyrek yan etkiler

 • Saç dökülmesi
 • Karaciğer bozukluğu

Bunlar Arilex’in hafif yan etkileridir.

Arilex Nasıl Kullanılır?

Arilex tableti daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz bunu doktorunuzla kontrol ediniz.

Yetişkinlerde önerilen doz haftada bir 35 mg şeklindedir. Tabletler her hafta aynı günde alınmalıdır.

Arilex tableti günün ilk yiyeceği, içeceği (su dışında) veya başka bir ilaçtan en az 30 dakika önce alınız.

Tableti mide yanmasını engellemek için dik pozisyonda iken (oturabilir ya da ayakta durabilirsiniz) alınız.

Tableti en az bir bardak (120 mİ) su ile yutunuz. Tableti su dışında başka içecek veya maden suyu ile almayınız.

Tableti bütün olarak yutunuz. Emmeyiniz veya çiğnemeyiniz.

Tableti aldıktan sonra 30 dakika uzanmayınız.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda Arilex’in güvenliliği ve etkinliği bilinmemektedir.

Bu nedenle kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Genç hastalarla karşılaştırıldığında yaşlı hastalarda (60 yaş) doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Hafif ya da orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Risedronat sodyum, şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30ml/dak.’dan düşük) kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer ARILEX’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doktorunuz size, eğer beslenmenizle yeterince almıyorsanız, kalsiyum veya vitamin desteklerinize ihtiyacınız olup olmadığını söyleyecektir.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Arilex’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Siz veya başka biri kazayla reçetelendirilenden daha fazla Arilex aldıysanız, bir bardak dolusu süt için ve tıbbi yardım isteyin.

Arilex Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer Arilex’i belirlediğiniz günde almayı unuttuysanız, hatırladığınız gün tableti alınız. Daha sonra normal rutine dönerek tabletleri önceden belirlediğiniz günde almaya devam ediniz. Eğer sabah Arilex almayı unuttuysanız gün içinde daha geç saatte almayınız.

Aynı gün içinde iki tablet almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Arilex Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Eğer tedaviyi keserseniz kemik kütlenizde kayıp olmaya başlayabilir. Lütfen tedaviyi kesmeyi düşünmeden önce doktorunuzla konuşun.

Arilex kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Arilex Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Etkin madde risedronat sodyuma veya Arilex içeriğindeki diğer maddelerden birine karşı alerjik iseniz

Doktorunuz sizde hipokalsemi (kandaki kalsiyum düzeyinin düşüklüğü) adı verilen bir durum olduğunu söylemişse

Ciddi böbrek problemleriniz varsa

En az 30 dakika dik bir pozisyonda (oturarak ya da ayakta) duramıyorsanız

Yemek borunuzun boşalmasını geciktiren yemek borusu anormalliğiniz varsa

Hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız

Emziriyor iseniz doktorunuza danışınız.

Arilex Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Oral bifosfonatlar, (Arilex’in de içinde bulunduğu bir grup ilaç) kullanımı ile yemek borusu kanseri riskinin arttığı bildirilmiştir. Bu nedenle, Barrett özofagusu (yemek borusunu etkileyen bir hastalık) veya gastroözofageal reflü (mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması) gibi bir hastalığınız varsa Arilex ve diğer bifosfonatlann kullanımından kaçınılmalıdır. Bu hastalıklar konusunda doktorunuzdan bilgi alınız.

Bifosfonat ile tedavi edilen hastalarda olağan dışı uyluk kemiği kırıkları görülebilir. Bu kırıklar genellikle travma olmaksızın ya da minimal travma ile gelişmektedir. Bifosfonat kullanan ve uyluk ya da kasık ağrısı ile başvuran hastalar olağan dışı kırık şüphesi ile değerlendirilmelidir. Bu hastalarda bireysel risk/yarar analizine göre bifosfonat tedavisinin kesilmesi gündeme gelebilir.

Kemik ve mineral metabolizmasında anormallik varsa (örneğin D vitamini eksikliği, paratiroid hormonu anormallikleri, her iki durumda kan kalsiyum düzeyinde düşüklüğe yol açar).

Geçmişte yemek borunuz (midenizle ağzınızı bağlayan tüp) ile ilgili sorunlarınız olmuşsa. Örneğin yiyecekleri yutarken ağrı veya güçlük var ise,

Çenede ağrı, şişme veya uyuşukluk ya da “çenede ağırlık hissi” ya da dişlerde sallanma var ise,

Diş tedavisi görüyorsanız veya diş cerrahisi geçirecekseniz, diş doktorunuza ARILEX ile tedavi olduğunuzu söyleyiniz.

Doktorunuz sizde yukarıdakilerden birisi varsa Arilex alırken ne yapmanız gerektiğiyle ilgili önerilerde bulunacaktır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ARILEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Yiyecek ve içecekleri (su dışında) ARILEX tabletten en az 30 dakika sonra alınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile olma ihtimaliniz varsa, hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.

Araç ve makina kullanımı

Arilex’in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediği bilinmemektedir.

Arilex’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Tabletiniz özel önlem alınmasını gerektiren bir yardımcı madde içermez. Ancak yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz var ise kullanmayınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıdakilerden birini içeren ilaçlar Arilex ile aynı zamanda alındığında etkisini azaltmaktadır.

kalsiyum

magnezyum

alüminyum (örneğin hazımsızlık için alınan bazı karışımlar)

demir

Bu ilaçları, Arilex tabletten en az 30 dakika sonra alınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

YASAL UYARI
Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir