Anti-fosfat Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?
ANTI-FOSFAT CA nedir ve ne için kullanılır?

ANTI-FOSFAT CA yüksek kan fosfat düzeyi tedavisinde kullanılan mineral bir ilaçtır.

ANTI-FOSFAT CA, Kalsiyum asetat içeren fosfat bağlayıcı bir ilaçtır ve böbrek yetmezliği nedeniyle özellikle düzenli hemodiyaliz alan hastalarda yüksek kan fosfat düzeyinin (hiperfosfatemi) tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ANTI-FOSFAT CA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ’ inden fazla görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • -Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

 • Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Sıklığı bilinmeyen: eldeki verilerle belirlenemeyecek kadar az
 • Çok yaygın:

  Hafif Hiperkalsemi (Ca < 3 mmoi/1)

  Hafif hiperkalsemi (kalsiyum seviyesinin yüksek olması) semptomları öncelikle kas güçsüzlüğü ve gastrointestinal rahatsızlıklardır (karın ağrısı, kabızlık, mide bulantısı). Yaklaşık olarak hastaların %1 ‘inde ortaya çıkar.

  Yaygın:

  Şişkinlik, gaz, kabızlık veya ishal, bulantı, kusma Bilinmiyor:

  Böbrek yetmezliğinde ve uzun süreli yüksek doz kullanımı sonucunda hiperkalsemi (kalsiyum seviyesinin yüksek olması), hiperkalsiüri (idrarda kalsiyum yüksekliği) ve metabolik atkaloz (asit-baz dengesizliği) ortaya çıkabilir. Kronik böbrek iflası olan ve fosfat bağlayıcı olarak Kalsiyum asetat kullanan hastalarda yüksek dereceli ve önceden tahmin edilemeyen hiperkalsemik (kalsiyum seviyesinin yüksek olması) ataklar gelişebilir. Bu nedenle serum kalsiyum ve fosfatın düzenli kontrolü mutlaka gereklidir.

  Kalsiyum karbonat ile yapılmış klinik araştırmalar kronik böbrek yetmezlikte uzun dönemli kalsiyum karbonat tedavisi sırasında yumuşak doku kalsifıkasyonlanmn (kireçlenme) gelişmesinin mümkün olduğunu göstermiştir. Ancak bu durumla ilgili olarak kalsiyum asetat ile yapılan tedaviler için herhangi bir veri yayımlanmamıştır. Bu şikayetlerin engellenmesi için kalsiyum asetat dozu mümkün olduğunca düşük tutulmalı ve sıkı bir şekilde serum kalsiyum ve serum fosfat seviyelerine göre ayarlanmalıdır.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

  Böbrek karaciğer yetmezliği:

  Fosfat bağlayıcı ajan olarak ANTI-FOSFAT CA kullanan kronik böbrek yetmezlikli hastalarda, özellikle beraberinde D vitamini türevlerini de kullanıyorlarsa, hiperkalsemik (kalsiyum seviyesinin yüksek olması) ataklar gelişebilir. Bu nedenle sürekli ve düzenli serum kalsiyum ve şenim fosfat monitorizasyonu gereklidir. Kalsiyum tuzlan, çözünmeyen tuz formlan oluşturarak fosfat emilimini azaltır.

  Bilimsel yayınlarda kronik böbrek yetmezlikte uzun dönemli kalsiyum asetat tedavisi sırasında yumuşak doku kalsifıkasyonlarının (kireçlenmesinin) gelişmesinin mümkün olduğuna ilişkin bilgiler vardır. Bu raporlann anlamlılığı henüz belirgin değildir. Önleyici olarak mümkün olan en düşük kalsiyum dozu tavsiye edilir ki bu şenim kalsiyum ve fosfat seviyelerinin takibi ile tayin edilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

  Tavsiye edilen dozlarda bile midede karbondioksit oluşma ihtimali nedeniyle şişkinlik hissi oluşabilir.

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda ve uzun dönemde yüksek doz kullanan hastalarda yüksek kan kalsiyum seviyesi, kanda alkali fazlası ve idrarla atılan kalsiyum miktarının yüksek olmasına yol açabilir.

  Bunlar ANTI-FOSFAT CA’nın hafif yan etkileridir.

  ANTI-FOSFAT CA Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz kan fosfat seviyesine bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

  Doktorunuz tarafından başka şekilde reçete edilmediyse, başlangıç dozu olarak günde üç defa 2-3 adet ANTI-FOSFAT CA film kaplı tablet almalısınız.

  Ağız yolu ile uygulanır.

  ANTI-FOSFAT CA, bir bütün halinde, çiğnemeden bir miktar sıvı ile günde üç defa yemeklerle birlikte alınır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süreli kalsiyum asetat tedavisi altında bulunan hastalarda kan kalsiyum ve fosfat seviyelerinin izlenmesi gereklidir. Özellikle D vitamini türevlerini de alan hastalarda bu durum daha da önem kazanır.

  Eğer ANTI-FOSFAT CA’nm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ANTI-FOSFAT CA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Tek başına, ağız yoluyla aşın dozda alman kalsiyum ilaçlanna bağlı olarak belirtilmiş bir zehirlenme raporu mevcut değildir.

  ANTI-FOSFAT CA’yı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ANTI-FOSFAT CA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ANTI-FOSFAT CA ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  ANTI-FOSFAT CA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ANTI-FOSFAT CA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Eğer ilacın herhangi bir bileşenine aşın duyarlıysanız,
 • Paratiroid beziniz normalden fazla çalışıyorsa, aşırı dozda D Vitamini kullanıyorsanız, kanda kalsiyum seviyesinin yükselmesine neden olan özel türde kanser (örneğin, akciğer kanseri, meme kanseri, böbrek kanseri, belirli kan kanseri türleri) mevcutsa,
 • Kanser türlerinin kemiğe yayılma durumu, sebebi bilinmeyen ve pek çok organı tutan bir hastalık olan sarkoidoz, hareketsizliğe bağlı olarak gelişen kemik erimesi ve serbest mide asidi eksikliği varsa,
 • Eğer idrarda sürekli olarak aşın kalsiyum atılımı, böbrekte kalsiyum birikimi, tekrarlayan kalsiyum böbrek taşlan ve kanda düşük fosfat seviyesi varsa.
 • ANTI-FOSFAT CA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Eğer ailevi kalsiyum taşlan hikayesi varsa idrarda aşın kalsiyum birikmesi ihtimalinin olmadığının kanıtlanması gerekli olabilir
 • Eğer daha Önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • ANTI-FOSFAT CA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  ANTI-FOSFAT CA tabletler yemeklerle birlikte alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. Kalsiyum karbonat emzirme döneminde kullanılabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  ANTI-FOSFAT CA Etken Maddesi Nedir?

  ANTI-FOSFAT CA’nın içeriğinde sükroz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  D vitamini ve D vitamini türevlerinin kullanımı ile bağırsaklardan kalsiyum emilimi artar. Tiyazid türü (klorotiazid, hidroklorotiazid, indapamid gibi) idrar söktürücüler kalsiyum atılmasını azaltırlar. Kalsiyum ve tiyazidler aynı zamanda alınırsa, kan kalsiyum seviyesinin izlenmesi gerekir.

  Aşağıdaki ilaçlar kalsiyum asetat ile beraber kullanıldığında bu ilaçların emilimi ve etkinlikleri azalır: Tetrasiklin, Sefpodoksim-aksetil, Sefuroksim-aksetil, 4-kinolon’lar

  (Siprofloksasin, norfloksasin gibi) içeren antibiyotikler, Ketokonazol içeren mantar ilaçlan, estramustin içeren kanser ilaçlan, demir ve florid içeren ilaçlar.

  Bu ilaçlann alımı ile ANTI-FOSFAT CA alımı arasında en az 3 saat süre bulunmalıdır.

  Kan kalsiyum seviyesi arttığında kalp üzerine etkili glikozitlere karşı hassasiyet ve bununla birlikte ritim bozukluğu riski de artar.

  Alüminyum içerikli hazımsızlık tedavisinde kullanılan antiasitlerle birlikte alınması alüminyum emiliminde bir artışa sebebiyet verebilir.

  ANTI-FOSFAT prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  YASAL UYARI
  Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir