Antabuse Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?


ANTABUSE nedir ve ne için kullanılır?

ANTABUS alkol bağımlılığının tedavisinde kullanılan ilaçlar grubunda yer alır.

ANTABUS, 25 tabletlik ambalajlarda bulunur. Beyaz renkli, bir yüzü düz, diğer yüzü çift çentikli tabletlerdir.

ANTABUS, etkin madde olarak 500 mg disülfiram içerir.

Disülfiram alkol bağımlılığı tedavisinde destekleyici olarak kullanılır. Alkol aldığınızda, alkol vücudunuzda asetaldehit adı verilen maddeye dönüşür. Disülfiram asetaldehiti parçalayan enzimi bloke eder. Kanda asetaldehit düzeyinin artmasına bağlı olarak istenmeyen fiziksel etkiler oluşur.

1/6

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ANTABUSE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

4/6


Çok yaygın: Yaygın:

Yaygın olmayan: Seyrek:

Çok seyrek: Bilinmiyor:


10 kişide 1 ’den fazla

10 kişide l’den az, 100 kişide l’den fazla 100 kişide l’den az, 1,000 kişide l’den fazla

1.000 kişide l’den az, 10,000 kişide 1’den fazla

10.000 kişide l’den az (bildirilen tekil vakalar dahil) Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

 • Uyuşukluk
 • Baş ağrısı
 • Ağız kokusu
 • Ağızda metalik tat
 • Epigastralji (mide ağrısı)
 • ishal
 • Mani (taşkınlık nöbeti)
 • Depresyon
 • Yaygın olmayan:

 • Cinsel fonksiyonlarda azalma
 • Akne (sivilce) benzeri döküntü, kaşıntı ve/veya döküntü ile seyreden alerjik reaksiyonlar
 • Seyrek:

 • Şizofreniye benzer bir tür psikiyatrik hastalık
 • Eozinofili (bir tür kan hücresinin normalden fazla sayıda bulunması)
 • Karaciğer hücrelerinde hasar
 • Merkezden uzak (periferik) sinirlerde hasar/iltihap (el ve ayaklarda ağrı ve his kaybına neden olur)
 • Görme sinirlerinde iltihap Bilinmiyor:

 • Ensefalopati (beyin hastalığı)
 • ANTABUSE Nasıl Kullanılır?

  ANTABUS’u her zaman doktorunuzun anlattığı şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz. Tedavi için uygun olup olmadığınızın anlaşılması için ANTABUS’a başlamadan önce genel kontrolden geçmeniz tavsiye edilmektedir.

  ANTABUS tedavisi genellikle hastanede veya özel bir klinikte başlatılır. ilk dozu almadan önceki en az 24 saat boyunca alkol almamanız önemlidir.

  3/6

  Yetişkin ve yaşlı hastalarda tedaviye, 1-2 hafta boyunca, her sabah, günde maksimum 1 tablet (500 mg) alınarak başlanır, daha sonra doz günde 250 mg’a düşürülür. Eğer uyuşukluk oluşursa, doz akşamları da alınabilir. İdame günlük doz, 125-500 mg aralığında değişebilir fakat, 500 mg’ı aşmamalıdır. Doktorunuzun aksini söylemedikçe 6 aydan daha uzun süre kullanmayınız.

  ANT ABUS sadece ağızdan kullanım içindir.

  Tabletleri su ile yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  ANTABUS’un yaşlılarda kullanımı konusunda bilgi bulunmamaktadır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer ANTABUS’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ANTABUSE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ANTABUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer siz (ya da bir başkası) aynı anda birden fazla tablet yuttuysanız, veya bir çocuğun yutmuş olabileceğini düşünüyorsanız, en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz veya derhal doktorunuza durumu anlatınız. Doz aşımı; bulantı veya kusma, mide ağrısı, ishal, uyuşukluk, zihinsel hastalık, yorgunluk, kalbin hızlı atması, yüksek vücut sıcaklığı, düşük tansiyon, kas kontrolünü kaybetme, kan şekerinde yükselme, kanda değişiklik (kan testlerinde görülür) belirtilerini kapsar. Ciddi durumlar koma, nöbet veya ölümle sonuçlanabilir.

  ANTABUSE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bir dozu almayı unutursanız ve dozu almayı unuttuğunuzu 12 saat içinde hatırlamazsanız, bu dozu almayınız.

  ANTABUSE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  ANTABUSE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ANTABUSE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Disülfiram veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Ağır kalp hastalığı veya kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Yüksek tansiyonunuz varsa,
 • Tiroid beziniz yeterli çalışmıyorsa (hipotiroidizm),
 • Ağır psikiyatrik veya kişilik bozukluğunuz varsa,
 • Felç geçirmişseniz,
 • Son zamanlarda alkol tükettiyseniz.
 • ANTABUSE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Böbrek, karaciğer veya akciğer hastalığınız varsa,
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Düşük tansiyonunuz varsa,
 • Beyin hasarınız varsa,
 • Epilepsiniz (sara) varsa.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ANTABUSE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Bazı yiyecekler, sıvı ilaçlar, tonikler, kozmetikler, parfümler ve spreyler disülfiram-alkol reaksiyonuna neden olabilecek kadar alkol içerebilmektedir. Ayrıca, yeterli miktarlarda tüketildiğinde istenmeyen etkilere sebep olabilecek düşük alkollü ve alkolsüz bira ve şaraplar konusunda dikkatli olunmalıdır.

  ANTABUS’un alkol ile birlikte kullanımı

  ANTABUS kullandığınız süre boyunca veya tedaviyi kestikten sonraki 2 hafta içinde alkol alırsanız veya alkol ihtiva eden diğer yiyecek veya içeceklerden tüketirseniz, disülfiram-alkol reaksiyonu meydana gelebilir. Bu reaksiyon önceden tahmin edilemediği gibi belirtileri ciddi ve hayatı tehdit edici nitelikte olabilir. Bu belirtiler;

 • Yüz ve boyunda kızarma, vücut sıcaklığında artma, terleme, bulantı veya kusma, deride alerji kaynaklı kaşıntı veya döküntü, kaygı, endişe, sersemlik, baş ağrısı, bulanık görme, nefes almada zorluk, çarpıntı, hızlı nefes alıp verme,
 • Ciddi durumlarda; kalbin hızlı atması, düşük tansiyon, anormal derecede yavaş nefes alıp verme, göğüs ağnsı, anormal kalp ritmi veya nöbet,
 • Seyrek olarak yüksek tansiyon, solunum problemi, kan hastalığı şeklindedir.
 • Bu belirtilerden bazılarım fark ederseniz, doktorunuza danışınız.

  Disülfiram-alkol reaksiyonu alkol aldıktan sonra 15 dakika içinde ortaya çıkar ve birkaç saat sürebilir.

  2/6

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz, hamile kalmayı planlıyor iseniz ANTABUS kullanmadan önce doktorunuza veya eczacımza danışınız. ANTABUS gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz aksini önermedikçe, hamileliğinizin ilk 3 ayında ANTABUS kullanmamalısınız. Sonraki dönemlerde kullanımı konusunda doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ANTABUS emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  ANTABUS uyuşukluk ve yorgunluğa neden olabilir (bkz. bölüm 4). Eğer bu şikayetiniz varsa, araç veya makine kullanmamalısınız.

  ANTABUSE Etken Maddesi Nedir?

  ANTABUS’un içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Varfarin (kanın pıhtılaşmasını azaltır)
 • Fenitoin ve paraldehit (sara hastalığının tedavisinde kullanılır)
 • Teofilin (astım hastalığının tedavisinde kullanılır)
 • Klordiazepoksit ve diazepam (kaygı, endişe tedavisinde kullanılır)
 • Petidin ve morfin (ağrı kesici)
 • Amfetamin (uyarıcı)
 • Pimozid ve klorpromazin (zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılır)
 • izoniyazid, metronidazol, rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
 • Amitriptilin (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza ve eczacımza bilgi veriniz.

  ANTABUSE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Sorular ve Yorumlar