Ampisina Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?


AMPISINA nedir ve ne için kullanılır?

AMPİSİNA, sistemik antibakteriyeller olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

AMPİSİNA, bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. Ampisilin, bakterilerin hücre duvarlarını bozarak ölümlerine neden olur.

AMPİSİNA, ampisiline duyarlı bakterilerin neden olduğu çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır : solunum yolu enfeksiyonlarında, idrar yolu enfeksiyonlarında, genital bölge enfeksiyonlarında, sindirim sistemi enfeksiyonlarında, menenjit tedavisinde.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AMPISINA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Olası yan etkilerin sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Çok yaygın

10 kişide l’den fazlasını etkiler


Yaygın

100 kişide 1-10’unu etkiler

Yaygın olmayan


1000 kişide 1-10’unu etkiler

Seyrek

10000 kişide 1-10’unu etkiler

Çok seyrek

10000 kişide l’den azını etkiler

Takip etmeniz gereken durumlar

Aşağıdakilerden biri olursa AMPISINA’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Alerjik reaksiyonlar:

Deri döküntüsü

Ciltte kırmızı veya mor lekeler olarak izlenebilen kan damarları iltihabı (vaskülit)

Ateş, eklem ağrısı, boyun, koltukaltı veya kasıktaki bezlerde şişme

Bazen solunum güçlüğüne neden olan yüz ve ağızda şişme (anjiyoödem)

Kalın bağırsak iltihabı:

Kalın bağırsak iltihabı genellikle kan ve mukus, karın ağrısı ve/veya ateş ile sulu ishale neden olur.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AMPİSİNA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz.

Çok yaygın:

Cilt reaksiyonları: Kaşıntı, kızarıklık, deri döküntüsü (ekzantem)

Karın ağrısı

Hasta hissetme (bulantı)

Kusma

Gaz birikmesi (meteorizm)

Yumuşak dışkı İshal

Yaygın:

Kızamık gibi döküntü (tedavinin başlangıcından 5-11 gün sonra gelişir)

Deri döküntüsü (ekzantem) ve ağız bölgesinde mukoza yüzey döküntüsü (enantem)

Kas içi enjeksiyon sonrası enjeksiyon yerinde ağrı ve şişkinlik

Dokunulduğunda (intravenöz uygulama sonrası) son derece hassas, damar boyunca şişlik ve kızarıklık

Yaygın olmayan:

Özellikle uzun süreli veya tekrarlı kullanım sırasında mantar veya dirençli bakteri enfeksiyonu (Candida vajina, ağız veya deride mantar enfeksiyonu gibi)

Alerjik reaksiyonlar:

 • Ateş ve lenf nodu şişkinliği (serum hastalığı)
 • İlaç ateşi
 • Özellikle yüzde deri ve doku şişlikleri (anjiyonörotik ödem)
 • Gırtlakta şişme (larinks ödemi)
 • Düşük miktarda kırmızı kan hücreleri (hemolitik anemi)
 • Derideki kan damarlarının iltihaplanması (alerjik vaskülit)
 • Böbrek iltihabı (alerjik nefrit)
 • Şiddetli alerjik, vezikül oluşturan deri reaksiyonları:

 • İrin içeren kabarcıkların oluştuğu kırmızı deri döküntüsü (eksfolyatif dermatit)
 • Yaşamı tehdit edecek şekilde derinin su toplaması (Lyell sendromu)
 • Su toplayabilen ve küçük hedef görünümünde (koyu lekenin etrafında solgun bir alan ve etrafında koyu renk halka olan) deri döküntüsü (eritema multiforme eksüdatif)
 • Ağız, burun, gözler ve genital etrafında sulu deri döküntüleri ve deri soyulması (Stevens-Johnson sendromu) ve daha ciddi formu (vücut yüzeyinin %30’undan fazlasının soyulması) (toksik epidermal nekroliz)
 • Karaciğer enzimlerinde artış (transaminaz)

  İdrarda kristaller (kristalüri)

  Böbrek akut iltihabı (akut interstisyel nefrit)

  Seyrek:

 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Ani, kısa, istemsiz kas veya kas grubunda kasılmalar (miyoklonus) ve nöbetler (böbrek yetmezliğinde veya çok yüksek intravenöz dozlarda)
 • Çok seyrek:

 • Kemik iliği aktivitesinin durması (miyelosupresyon) ve kan hücrelerinin sayısında değişme (granülositopeni, trombositopeni, anemi, pansitopeni)
 • Kanama ve pıhtılaşma (protrombin) zamanının uzaması
 • Hayatı tehdit eden anafılaktik şok (Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özelllikle ağız veya boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi)
 • Kalın bağırsak enflamasyonu (psödomembranöz kolit)
 • İdrar kristalleri atılımı ile akut böbrek yetmezliği
 • Eğer bu yan etkilerden biri sizde mevcut ise, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz.

  AMPISINA Nasıl Kullanılır?

  AMPİSİNA özel eğitimli sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.

  Kullanım zamanı hastalığın çeşidine göre değişir. Genel olarak ampisilin 7-10 gün kullanılır, fakat hastalığın azaldığına yönelik belirtilerden sonra en az 2-3 gün kullanılır.

  AMPİSİNA im/iv enjektabl kas içine ve damar içine uygulanabilir.

  Kullanım süresi hastalığın seyrine göre belirlenir. Genel bir kural olarak, ampisilin 7-10 gün kullanılır, fakat hastalığın iyileşme belirtilerinden sonra en az 2-3 gün daha kullanılır.

  Her 4-6 saatte bir 500 mg (enfeksiyonun ciddiyetine göre günlük doz 6 g’a kadar yükseltilebilir).

  Çocuklarda Kullanımı

  1 aylık-12 yaş: Her 6 saatte bir 25-50 mg/kg (maks. 1 g) (enfeksiyonun ciddiyetine göre doz ikiye katlanabilir).

  Yaşlılarda Kullanımı

  21-28 günlük: Her 6 saatte bir 30 mg/kg (enfeksiyonun ciddiyetine göre doz ikiye katlanabilir).

  7-21 günlük: Her 8 saatte bir 30 mg/kg (enfeksiyonun ciddiyetine göre doz ikiye katlanabilir).

  7 günlükten küçük: Her 12 saatte bir 30 mg/kg (enfeksiyonun ciddiyetine göre doz ikiye katlanabilir).

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yetişkinler için önerilen dozlar uygulanır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Kreatinin klerensi 30 ml/dk fazla olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  30 ml/dk veya böbrek süzme hızının (glomerüler fıltrasyon hızı) düşük olduğu ciddi böbrek yetmezliği için, ampisilin birikimi düşünülerek dozda (tatbik edilen miktar) bir azalma önerilir:

  Kreatinin klerensi 20-30 ml/dk ise, normal doz 2/3 oranında azaltılmalı,

  Kreatinin klerensi 20 ml/dk’nm altında ise, normal doz 1/3 oranında azaltılmalıdır.

  Genel bir kural olarak ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda 8 saatte 1 g ampisilin dozu aşılmamalıdır.

  Eğer AMPİSİNA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  AMPISINA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  AMPİSİNA size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanacağından, kullanmanız gerekenden daha fazla AMPİSİNA kullanmanız olası değildir. Yine de endişeleniyorsanız, doktorunuz veya hemşireniz ile konuşunuz. Doz aşımı durumunda mide bozulması (kırgınlık, ishal) veya bilinç seviyesinde azalma, zihin karışıklığı, anormal davranış, sanrılar, hayal görme, huzursuzluk, endişe, kabuslar gibi belirtileri içeren havale (konvülsiyon) görülebilir.

  AMPİSİNA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AMPISINA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer bir enjeksiyonu atladığınızı düşünüyorsanız doktorunuz veya hemşireniz ile konuşunuz.

  AMPİSİNA ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  AMPISINA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AMPISINA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Ampisiline veya AMPİSİNA’nm içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine veya herhangi bir penisilin türevine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse,
 • Enfeksiyona neden olan etken, penisilini yıkan bir maddeye sahipse,
 • Ampisiline bağlı sarılık veya karaciğer hasarı geçirmişseniz.
 • AMPISINA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Sefalosporinlere karşı alerjisiniz varsa, penisilinlere karşı da alerji gelişebilir.
 • AMPİSİNA tedavisi sırasında hafiften şiddetliye değişebilen ishal gelişimi olabilir. Bu durum psödomembranöz kolit denen ve bazen hayatı tehdit edebilen hastalık nedeni ile olabilir.
 • AMPİSİNA’ya dirençli mikroorganizmalar ile (bakteri, mantar gibi) enfeksiyon gelişirse
 • Enfeksiyöz mononükleoz denilen virüs hastalığınız varsa veya lösemi denilen kan kanserinden şüphe ediliyorsa (cilt döküntüsüne neden olabilir)
 • Antibiyotik ile tedaviniz uzun süredir devam ediyorsa (hekiminiz kan, böbrek ve karaciğer testleri ile sizi izleyecektir)
 • Frengi hastalığınız varsa veya frengi hastalığınız olduğundan şüphe ediliyorsa ek testler istenecek veya ek tedaviler uygulanacaktır.
 • Enfeksiyonunuz streptokok denilen bakteri ile meydana geldi ise (en az 10 gün süreli tedavi önerilecektir ve bakterinin tamamen yok edildiğinin doğrulaması için ek testler istenebilir)
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AMPISINA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  AMPISINA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMPİSİNA, ancak hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda gebelikte kullanılabilir.

  AMPİSİNA, östrojen içeren doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabilir. İlacı kullanırken doktorunuzun önerdiği etkili başka bir yöntemi de kullanmanız gerekebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMPİSİNA, anne sütüne geçer ve bu dozun yenidoğana zarar verip vermediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde AMPİSİNA kullanımı önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerine etkilerini değerlendiren bir çalışma yapılmamıştır. Ancak, araç ve makine kullanımını etkileyebilecek bilinmeyen etkiler (örn. aleıjik reaksiyonlar, baş dönmesi, çırpınma) meydana gelebilir.

  AMPISINA Etken Maddesi Nedir?

  Bir flakon yaklaşık 32.9 mg sodyum (yaklaşık 1.43 mmol sodyum) içerir. Sodyum kısıtlı diyet yapan hastalarda sodyum içeriğine dikkat edilmelidir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  • Ampisilinin gut hastalığında kullanılan allopürinol ile kullanımı aleıjik deri reaksiyonlarının oluşumunu artırabilir.

 • Bakteri çoğalmasını engelleyen (bakteriostatik) antibiyotiklerin (örn. kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) ampisilin ile birlikte kullanımı sonucu etkisi azalabilir.
 • Östrojen içeren doğum kontrol ilaçlarının etkilerini azalabilir.
 • Bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılan metotreksatın yan etki olasılığı artabilir.
 • Probenesid ile birlikte kullanım ampisilinin etkisini artırabilir.
 • • AMPİSİNA ile aminoglikozitler arasında etkisizlik gözlendiği için bir arada kullanılmamalıdır.

 • Alkol bağımlılığının tedavisinde kullanılan disülfıram ve kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçların etkileri artabilir.
 • Ampisilin digoksinin vücuttan emilen miktarını artırabileceğinden doktorunuzun digoksin miktarını ayarlaması gerekebilir.
 • Ayrıca AMPİSİNA bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını da hatalı etkileyebilir (idrarda şeker ölçümü, kanda östrojen vb. maddelerin miktarları gibi).
 • AMPISINA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Sorular ve Yorumlar