Amoksilav Quicktab Yan Etkileri Nelerdir?
AMOKSİLAV Quicktab, geniş spektrumlu (bakteri ve mikroplann bir çok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır.

AMOKSİLAV Quicktab sarı, kahverengi benekli sekizgen dispersible / orodispersible (dağılan/ ağızda dağılabilen) tablettir; aromatik kokulu ve tropikal meyve tadındadır.

10 veya 14 tabletlik blisterlerde ambalajlanmıştır.

AMOKSİLAV Quicktab, aşağıdaki durumlarda AMOKSİLAV Quicktab’a duyarlı bakterilerin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonlann kısa süreli tedavisinde endikedir:

Tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlan

Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonlan

İdrar yolu iltihabı, üretra (idrar kesesi) iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organlan ve idrar yollan ile ilgili enfeksiyonlar

Çıban, abse (irin kesesi), selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Diş abseleri gibi diş ve diş eti ile ilgili enfeksiyonlar

Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, kann içi kan ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunması.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AMOKSILAV’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AMOKSİLAV Quicktab’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek görülen yan etkiler:

 • Yüz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazın şişerek yutkunma veya nefes alma güçlüğüne neden olması (anjiyonörotik ödem)
 • Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı soluk alma ya da soluk almada zorlanma gibi belirtilerle kendini gösteren aşın aleıjik durum (anafilaksi)
 • İlaç alındıktan 7-12 gün sonra döküntü, ateş, eklem ağnsı özellikle kol altındaki lenf düğümlerinin şişmesi gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (serum hastalığı benzeri sendrom)
 • Deri yüzeyinin altında küçük noktalar halinde kırmızı yuvarlak beneklerin oluşması, döküntü veya ciltte morlukların oluşması gibi alerjik reaksiyonlarla kendini gösteren damar iltihabı (aşın duyarlılık vasküliti)
 • Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin seyrek görülen bir deri hastalığı (Stevens-Johnson Sendromu)
 • Deride Önce ağnlı kızanklarla başlayan, daha sonra büyük kabarıklarla devam eden ve derinin tabaka halinde soyulması ile son bulan ciddi boyutlardaki deri reaksiyonu. Bu hastalığa ateş, üşüme nöbeti, kas ağnlan ve genel rahatsızlık hissi eşlik eder. ( Toksik Epidermal Nekrolizis)
 • İrin içeren küçük kabarcıklar ile yaygın kırmızı cilt döküntüsü (Bülloz döküntülü dermatit) hassasiyet, ateş ve aşırı yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteren aleıjik durum (eritema multiforme)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AMOKSİLAV Quicktab’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek görülen yan etkiler:

 • Ateş, şiddetli üşüme nöbeti, boğaz ağnsı ya da ağızda ülser gibi enfeksiyonlann sık meydana gelmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık (geri dönüşümlü agranilositoz)
 • Halsizlik, baş ağnlan, egzersiz yaparken soluğun kesilmesi, baş dönmesi, ciltte ve gözlerde solgunluk ve sararma gibi belirtilerle kendini gösteren kansızlık (hemolitik anemi)
 • İlaç kullanımına bağlı genellikle kanlı, sümüksü ishal
 • Dilin renginin siyah renk olması
 • Böbrek hastalığı (interstisyel nefrit)
 • İdrarda kristallerin görülmesi (kristalüri)
 • Mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, genel rahatsızlık hissi, ateş, kaşınma, deride ve gözlerde sararma ve idrar renginde koyulaşma ile belirgin karaciğer hastalığı (hepatit)
 • Deri ve/veya gözlerde sararma (kolestatik sanlık)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müldahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrek görülen yan etkiler:

 • Dil renginde değişiklik.

Genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız temizliği ile dil rengi değişimi engellenebilir.

 • Aşın hareketlilik
 • Kasılma, nöbet ya da çırpınma

Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Sindirim güçlüğü
 • Deride döküntü
 • Kaşıntı • Kurdeşen

Yaygın görülen yan etkiler:

 • Mukozaları ve cildi etkileyen bir tür mantar enfeksiyonu (mukokutanöz kandidiyazis)
 • İshal
 • Bulantı
 • Kusma

Bunlar AMOKSİLAV Quicktab’ın hafif yan etkileridir.

AMOKSILAV Nasıl Kullanılır?

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar için;

Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 625 mg tablet Şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez lg tablet Diş enfeksiyonlarda doz;

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar: 5 gün günde iki kez 625 mg tablet Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır2

Ağızdan kullanım içindir.

Gastrointestinal rahatsızlığın en aza indirilmesi için, AMOKSİLAV Quicktab, yemek başlangıcında alınmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

AMOKSİLAV Quicktab 12 yaş ve altı çocuklar için uygun değildir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa doz ayarlamanız dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır.

Eğer AMOKSİLAV Quicktab’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Sindirim sistemi şikayetleri ve sıvı-elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Sindirim sistemi şikayetleri belirtilere yönelik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir.

AMOKSİLAV Quicktab ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri görülmüştür. Bol su içilmelidir.

AMOKSİLAV Quicktab dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

AMOKSİLA V Quicktab ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AMOKSILAV Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

AMOKSİLAV QuicktabT, doktorunuzun size söylediği zaman müddetince almanız gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz bile AMOKSİLAV Quicktab’ı almayı bırakmamalı siniz.

AMOKSILAV Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Beta laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz

Geçmişte, AMOKSİLAV Quicktab veya penisilin tedavisine bağlı sanlık/karaciğer yetmezliği geçirdiyseniz.

AMOKSILAV Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer geçmişte, penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı aşın duyarlılık hikayeniz varsa bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz,

Eğer enfeksiyöz mononükleoza (bir enfeksiyon hastalığı) ilişkin bir şüpheniz varsa, (AMOKSİLAV Quicktab kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili olabilir.)

AMOKSİLAV Quicktab’ı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla AMOKSİLAV Quicktab’tan etkilenmeyen organizmaların aşın çoğalmasına neden olur (öm; mantar).

AMOKSİLAV Quicktab uygulanan bazı hastalarda kanama ve pıhtılaşma süresinde uzama rapor edilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç ile birlikte kullanacaksanız uygun şekilde izlenmeniz gerekir.

Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü safra kanallanndan atılım bozukluğuna bağlı sanlık bildirilmiştir. Tedavi sona ermesinden sonra 6 haftaya kadar belirti ve semptomları görünmeyebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AMOKSILAV İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

AMOKSİLAV Quicktab mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indimek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği takdirde, gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

AMOKSİLAV Quicktab’ın iki etkin maddesi de anne sütüne geçer. Dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal ve mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı vardır, bu nedenle emzirmeyi kesmeniz gerekebilir. Doktorunuz emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit’in sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

AMOKSİLAV Quicktab aleıjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız.

AMOKSILAV Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün tatlandırıcı olarak bir fenilalanin kaynağı olan aspartam içermektedir. Bu durum fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

Bu tıbbi ürün hidrojenize kastor yağı içermektedir. Bu durum mide bulantısına ve ishale sebep olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

AMOKSİLAV Quicktab’la birlikte allopurinol (gut için kullanılır) alıyorsanız; aleıjik deri reaksiyonu gelişme olasılığınız artabilir.

Probenesid alıyorsanız (gut için kullanılır); doktorunuz AMOKSİLAV Quicktab dozunu ayarlama kararı verebilir.

AMOKSİLAV Quicktab’Ia birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız fazladan kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bigi veriniz.

YASAL UYARI
Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir