Amiketem İlaç Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

admin 0

Bu ilacın ismi Amiketem’dir. 2 ml’lik her bir ampul, etkin madde olarak 100 mg amikasin sülfat içerir.

Amikasin bir antibiyotiktir ve aminoglikozit olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Amiketem belirli bakterilerin neden olduğu ciddi enfeksiyonları tedavi etmede kullanılır.

Amiketem’in Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Amiketem’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 • Kulak çınlaması, baş dönmesi, kısmı geri dönüşümlü ya da dönüşümsüz sağırlık
 • İdrar miktarında azalma, kanda azot bulunması hali (azotemi), idrarda albümin bulunması (albüminüri), kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin bulunması, serum kreatinin düzeylerinde artış gibi böbrek sorunları
 • Ani kas felci
 • Solunum kısa süreli durması (apne), bronkospazm (bronşların daralması)
 • Doğrudan göz küresine enjekte edilmesi gerekebilir ve bu görme bozukluklarına yol açabilir.
 • Bulantı ve kusma

Genel bozukluklar ve uygulama alanı koşulları:

 • Deri döküntüsü, ilaç ateşi, baş ağrısı, karıncalanma, eozinofili sayısında artış (beyaz kan hücresi bağışıklık sistemi yanıtlan yer alan bir türüdür), eklem ağnsı (artralji), kansızlık (anemi) ve kan basmcmda düşme (hipotansiyon)
 • Ayrıca nadiren, şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonlan ve bronkospazm meydana gelebilir.

Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse ya da bu kullanma talimatında bahsedilmeyen yan etkiler fark ederseniz, lütfen derhal doktorunuzla ya da eczacınızla konuşun. Ne yaşadığınızı, ne zaman başladığını ve ne kadar sürdüğünü not etmeniz yardımcı olacaktır.

Amiketem Nasıl kullanılır?

Yetişkinler: Normal doz günde iki kere 250 500 mg’dır.

Dozlar bazı enfeksiyonlarda artırılabilir.

Amiketem bir kas ya da damara ya da bazen karına enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Çocuklarda Amiketem Kullanımı

Çocuklar: Normal doz, iki doza bölünmüş olarak uygulanan, 1 kg vücut ağırlığı başına günde 7.5 -15 mg’dır.

Yaşlılarda Amiketem Kullanımı

Amikasin böbrekler yoluyla atılır. Mümkün olan her fırsatta böbrek fonksiyonu değerlendirilmeli ve dozaj yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonu bozukluğunda açıklandığı gibi ayarlanmalıdır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Amiketem kullanırken, alınan amikasin miktarını kontrol etmek için kan testlerinin yanı sıra işitme ve böbrek testlerine gereksinim duyabilirsiniz.

Eğer Amiketem’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Amiketem 2 Doz Alınır mı?

Amiketem enjeksiyonu, doğru dozun uygulanmasını sağlayacak, kalifiye bir sağlık uzmanı (doktor ya da hemşire) tarafından gerçekleştirilecektir. Nadir durumlarda, size gereğinden fazla Amiketem enjeksiyonu uygulanabilir. Böyle bir durumda, çok fazla yan etki yaşamamanız için doktorunuz bu fazla dozun kanınızdan atılmasını sağlayacaktır.

Amiketem’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Amiketem ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedavinizi sonlandırmayınız.

Amiketem Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

Amiketem’in içerisindeki maddelere ya da diğer antibiyotiklere karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa.

Myasthenia gravis (kaslarda güçsüzlüğe yol açan bir hastalık) hastalığınız varsa

Yukarıdaki durumlar sizin için geçerli ise ya da geçerli olmadığı konusunda emin değilseniz, tavsiye için doktorunuza danışın.

Amiketem Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Böbreklerinizle ilgili bir hastalığınız varsa,

Diğer antibiyotikleri kullandıktan sonra böbrek ya da işitme sorunları yaşadıysanız

Parkinson hastalığı gibi bir kas hastalığınız varsa.

Anestezik ya da kas gevşetici ilaçların (örneğin, cerrahiyi takiben) etkileri ortadan kalkıncaya kadar, midenize enjeksiyon yoluyla Amiketem uygulanmayacaktır çünkü bu uygulama nefes alma sorunlarına yol açabilir.

Amiketem’in küçük çocuklarda mideye enjeksiyon yoluyla uygulanması önerilmez.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamileyken Amiketem Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz ya da olabileceğinizi düşünüyorsanız, Amiketem kullanmadan önce doktorunuzla görüşmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirirken Amiketem Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Amiketem enjeksiyonu araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemeyecektir.

Amiketem’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Bu ürün 2.6 mg sodyum bisülfit içerir. Nadir olarak şiddetli aşın duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma (bronşların daralması) neden olabilir

Bu tıbbi ürün, her 100 mg/2 ml’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyum içermediği kabul edilebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Amiketem Kullanımı

Reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere, kullanmakta olduğunuz ya da yakın bir zamanda kullandığınız diğer ilaçlan her zaman doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz. Bazı ilaçlar diğer ilaçların etkisi üzerinde etkiye sahip olabilir. Eğer aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız, bunları doktorunuza bildirmeniz özellikle önemlidir;

 • Diüretikler (idrar söktürücü); örneğin, furosemid (tablet ya da enjeksiyon)
 • Penisilin tipi antibiyotikler,
 • Kas gevşetici ilaçlar, indometazin (antienflamatuar bir ilaç) yeni doğan bebeklerde emilen Amiketem miktannı artırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir