Alofin Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri


ALOFIN nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALOFIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu ilaçla aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir:

Ani oluşan alerjik reaksiyonlar

Alerjik bir reaksiyon oluştuysa ilacr almayr brrakrnrz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Alerjik reaksiyonun belirtileri şunlardrr:

 • Döküntü, kaşrntr veya cildinizin altrnda kabartklrklar (kurdeşen)
 • Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişkinlik
 • Yutkunma güçlüğü
 • Solunum güçlüğü
 • Diğer yan etkiler aşağıdakileri içerebilir:

 • Ereksiyona (boşalma) ulaşma zorluğu (impotans)
 • Seksüel istekte azalma
 • Ejakülasyon sorunları (örneğin, seks srrasrnda salman sperm miktarında azalma). Semen miktarındaki bu azalma normal cinsel fonksiyonu etkilemez.
 • ALOFİN almaya devam ederken bir süre sonra yukarrda sayrlan yan etkiler ortadan kalkabilir. Semptomlar devam etse bile, ALOFİN ile tedaviye son verildiğinde bu yan etkiler genellikle ortadan kaybolmuştur.


  Erkeklerde bildirilen diğer yan etkiler şunlardrr:

 • Memelerde hassasiyet veya şişme
 • Çarprntr (kalp atrşlarrnrzr hissetmek)
 • Karaciğerinizin çalrşmasmda değişiklikler (bir kan testiyle anlaşrlabilir)
 • Testislerde ağrt
 • Tedavi brrakrldrktan sonra ereksiyona ulaşmada devamlr zorluk yaşamak
 • Uzun zamandrr frnasterid alan ve fertiliteyi etkileyen diğer risk faktörleri bulunan erkeklerde krsrrlrk bildirilmiştir. Finasterid brrakrldrktan sonra semen kalitesinde normalleşme veya iyileşme bildirilmiştir. Erkeklerde frnasteridin fertikte üzerindeki etkileriyle ilgili uzun dönemli klinik çalrşmalar yürütülmemiştir.
 • Depresif ruh hali.
 • Meme dokusunda herhangi bir değişiklikle karşrlaşrrsanrz doktorunuza derhal bildirmeniz gerekir (memede kitle, ağrt, büyüme veya meme ucundan akrntr gibi) çünkü bunlar meme kanseri gibi ciddi bir bozukluğun belirtileri olabilir.


  ALOFIN Nasıl Kullanılır?

  ALOFİN’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

 • ALOFİN için önerilen doz, günde bir tablettir.
 • Birden fazla aldığınız takdirde etkisini daha iyi ya da daha hızlı göstermeyecektir.
 • ALOFİN yalnızca ağız yoluyla kullanılır.
 • Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.
 • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örn., bir bardak su ile).
 • Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, ALOFİN’i her gün aynı saatte alınız.
 • Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  Yaşlılarda doz ayarlaması yapılması gerekmemektedir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ALOFİN uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

  Eğer ALOFIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ALOFIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ALOFİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ALOFIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  ALOFİN’i doktorunuz size reçetelendirdiği şekilde almaya gayret ediniz.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ALOFIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  İlacın tam etkisinin görülmesi 3-6 ay kadar bir zaman alabilir. Doktorunuz reçetelediği sürece ALOFİN’i almaya devam etmeniz önemlidir.

  ALOFIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ALOFIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Finasterid veya ilacın içeriği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,
 • Kadınsanız (çünkü bu ilaç sadece erkekler içindir), ALOFİN’in saç dökülmesi olan kadınlarda etki göstermediği klinik çalışmalarda gösterilmiştir.
 • Çocuksanız ALOFİNi kullanmayınız.
 • İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) adı verilen bir prostat sorununuz için finasterid veya
 • dutasterid alıyorsanız ALOFİN kullanmayınız.

  3

  ALOFIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Prostat kanseri için bir kan testi yaptırmanız gerekiyorsa (prostat spesifik antijen PSA testi) doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyin, çünkü ALOFİN testin sonuçlarına etki edebilir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ALOFIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  ALOFİN yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ALOFİN yalnızca erkeklerde ve erkek tipi saç dökülmesi için kullanılır.

 • ALOFİN kadınlarda kullanılmamalıdır.
 • Hamile veya hamile kalmayı planlayan bir kadın iseniz kırılmış veya ezilmiş ALOFİN tabletlerine dokunmayınız (normal kullanım sırasında ilaçla teması önlemek için tabletler kaplanmıştır) çünkü ilacın bebeğin cinsel organlarını etkilemesi muhtemeldir.
 • Hamile bir kadın ezilmiş veya kırılmış ALOFİN tabletlerine dokunursa doktorunuzyla konuşmalıdır.
 • Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ALOFİN yalnızca erkeklerde kullanılır.

  Araç ve makina kullanımı

  ALOFİN’in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir veri bulunmamaktadır.

  ALOFIN Etken Maddesi Nedir?

  Her bir tablet 110.3 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer size bir hekim bazı şekerleri tolere edemediğiniz veya sindiremediğiniz söylendiyse (toleranssızlık) bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Her bir tablet 23 mg’dan az sodyum içermekte olup dozu nedeniyle herhangi bir uyarıya gerek yoktur.

  Erkek tipi saç dökülmesi için ALOFİN ile birlikte başka ilaç kullanımı

  ALOFİN’in erkek tipi saç dökülmesinde kafaya sürülerek uygulanan başka bir ilaç olan minoksidil ile birlikte kullanımına dair hiçbir bilgi yoktur.

  İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) adı verilen bir prostat sorunu için kullanılan fınasterid veya dutasterid gibi ilaçlar alıyorsanız ALOFİN kullanmayınız.

  ALOFIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Sorular ve Yorumlar