İlaçlar

Alfasilin Prospektüsü

Alfasilin Prospektüsü

Alfasilin sistemik antibakteriyeller olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

Alfasilin bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. Ampisilin, bakterilerin hücre duvarlarını bozarak ölümlerine neden olur.

Alfasilin her bir kapsülde 500 mg ampisiline eşdeğer ampisilin trihidrat içeren 16 kapsüllük blister ambalajlarda bulunur. Başlık ve gövde opak kırmızı renkte, parlak, sert jelatin kapsül içinde beyaza yakın renkte ince granül toz görünümündedir.

Alfasilin, ampisiline duyarlı bakterilerin neden olduğu çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır :

 • Solunum yolu enfeksiyonlarında,
 • İdrar yolu enfeksiyonlarında,
 • Genital bölge enfeksiyonlarında,
 • Sindirim sistemi enfeksiyonlarında,
 • Menenjit tedavisinde.

Gerektiğinde enfeksiyonun yerine göre gerekli cerrahi müdahaleler uygulanmalıdır. Etken mikroorganizmanın ve Alfasilin’e duyarlılığın belirlenmesi için bakteriyolojik incelemeler yapılmalıdır. Ancak tedaviye, duyarlılık testi sonuçları beklenmeden de başlanabilir.

Alfasilin Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, Alfasilin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Alfasilin’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes almakta zorlanıyorsanız veya hırıltılı nefes alıyorsanız, yüz, dil ve boğazınızda şişme yaşarsanız, bunlar anaflaksi denilen ciddi bir alerjinin bulguları olabilir.

Cildinizde veya göz çevresinde yoğun kızarıklıklar, içi su dolu veya kanlı sıvı dolu kabarcıklar gelişir veya deriniz geniş alanlarda soyulmaya başlarsa, (farklı tipteki ciddi alerjik deri hastalıklarının belirtileri olabilir)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Alfasilin’e karşı ciddi allerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden biri olursa HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Döküntü, kurdeşen, kaşıntı gibi alerji bulguları veya ateş yükselmesi, eklem ağrıları, halsizlik gibi serum hastalığına işaret eden bulgular yaşarsanız,
 • Ateş, şiddetli baş ağrısı, görme bulanıklığı gibi penisilin ansefalopatisi denilen hastalığa işaret edecek bulgular olursa,
 • İstemsiz kas hareketleri ve nöbet gelişimi olursa,
 • Nefes darlığı hissederseniz ,
 • Kan testlerinizde alyuvarlar, akyuvarlar veya pıhtılaşma hücrelerinizde anormal azalmalar veya kan hücrelerinin parçalanması veya mukozalarda kanamalar, kanama zamanında uzama veya derinizin altında toplu iğne başı gibi noktasal morarmalar, gibi bulgulara rastlanırsa,
 • Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğuna işaret eden bazı kan testlerinde bozulma, sarılık gibi bulgularınız varsa,
 • Karaciğer iltihabınız varsa,
 • Akut böbrek yetmezliği ve interstisiyel nefriti düşündürecek idrar değişiklikleri, idrara çıkmada azalma veya kesilme, idrarda kan gibi bulgular, olursa veya ciddi böbrek yetmezliğini düşündürecek şekilde kan testlerinizde bozukluk mevcutsa,
 • Uzun süren şiddetli veya kanlı, balgamlı ishaliniz olursa

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

 • Ağızda veya genital bölgede mantar hastalıkları,
 • Sersemlik, uyku hali, yorgunluk, halsizlik,
 • Baş ağrısı,
 • İshal,
 • Bulantı, kusma,
 • İştah artışı,
 • Ağızda veya dilde yaralar, dilde siyah tüylenme.

Bunlar Alfasilin’in hafif yan etkileridir.

Alfasilin Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve Alfasilin ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Doktorunuz başka şekilde önermemişse, Alfasilin, 250 veya 500 mg dozunda 6 saat ara ile yani günde dört kez alınacaktır.

Sindirim sitemi, idrar yolları ve genital enfeksiyonlarda 6 saatte bir 500 mg önerilirken solunum yolu enfeksiyonlarında genellikle 6 saatte bir 250 mg yeterli olur.

Bel soğukluğu tedavisinde 3,5 g Alfasilin, probenesid ile birlikte uygulanmalıdır. Kullanım süresi genellikle 7-10 gündür.

A grubu beta-hemolitik streptokok denilen bakteriler ile oluşan enfeksiyonlarda, akut romatizmal ateş (kalp romatizması) veya akut glomerulonefrit (bir böbrek hastalığı) oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.

Uzun süreli idrar yolları ve barsak enfeksiyonlarının tedavisi sırasında bakteriyolojik ve klinik değerlendirme sık aralıklarla yapılmalıdır. Asgari dozlardan düşük doz uygulanmamalıdır. İnatçı ve ciddi enfeksiyonlarda daha yüksek dozlar kullanılmalıdır. Bu tür enfeksiyonlarda tedavinin birkaç hafta sürdürülmesi gerekir. Tedavi sona erdirildikten sonra klinik ve/veya bakteriyolojik takibin birkaç ay sürdürülmesi gerekebilir.

Alfasilin, ağız yoluyla alınır.

Kapsülleri bir bardak su ile bütün olarak yutunuz. En iyi etki yemeklerden yarım saat önce veya

iki saat sonra alındığında elde edilir.

Kapsülleri günün aynı saatlerinde almaya çalışınız.

20 kg üzerindeki çocuklarda erişkin dozu kullanılır.

20 kg ve altındaki çocuklarda idrar yolu ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında; günlük

Yaşlılar doz ayarlaması gerekmez.

Böbrek yetmezliği hastalarında Alfasilin kullanımı

Böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması gereklidir.

Doktorunuz böbrek yetmezliğinizin ciddiyetine göre doz aralıklarını açabilir. Diyaliz hastası iseniz, ilacınızı hemodiyaliz seansının bitiminde alınız.

Eğer Alfasilin’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Alfasilin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Alfasilin Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz Alfasilin dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Alfasilin Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuzla konuşmadan Alfasilin almayı aniden kesmeyiniz. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımları dirençli mikroorganizmaların gelişmesine neden olabileceği gibi hastalığınız gerektiği gibi iyileşmediği için enfeksiyon bulgularınızın devam etmesine neden olacaktır.

Alfasilin kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Alfasilin Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Ampisiline veya Alfasilin’in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine veya herhangi bir penisilin türevine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse,

Enfeksiyona neden olan etken, penisilini yıkan bir maddeye sahipse

Alfasilin Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Sefalosporinlere karşı alerjisiniz varsa, penisilinlere karşı da alerji gelişebilir.

Alfasilin tedavisi sırasında hafiften şiddetliye değişebilen ishal gelişimi olabilir. Bu durum psödomembranöz kolit denen ve bazen hayatı tehdit edebilen hastalık nedeni ile olabilir.

Alfasilin’e dirençli mikroorganizmalar ile (bakteri, mantar gibi) enfeksiyon gelişirse

Enfeksiyoz mononükleoz denilen virüs hastalığınız varsa veya lösemi denilen kan kanserinden şüphe ediliyorsa (cilt döküntüsüne neden olabilir)

Antibiyotik ile tedaviniz uzun süredir devam ediyorsa (hekiminiz kan, böbrek ve karaciğer testleri ile sizi izleyecektir)

Firengi hastalığınız varsa veya firengi hastalığınınızın da olduğundan şüphe ediliyorsa ek testler istenecek veya ek tedaviler uygulanacaktır.

Enfeksiyonunuz streptokok denilen bakteri ile meydana geldi ise (en az 10 gün süreli tedavi önerilecektir ve bakterinin tamamen yok edildiğinin doğrulaması için ek testler istenebilir)

Böbrek yetmezliğiniz varsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Alfasilin İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Alfasilin’in aç karnına alınması emilimini artırır. Alfasilin yemeklerden bir saat önce veya iki saat sonra alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Alfasilin Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Alfasilin kapsül, ancak hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda gebelikte dikkatli kullanılabilir.

Alfasilin kapsül östrojen içeren doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabilir. İlacı kullanırken doktorunuzun önerdiği etkili başka bir yöntemi de kullanmanız gerekebilir.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Alfasilin Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Alfasilin anne sütüne geçer ve bu dozun yenidoğana zarar verip vermediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde Alfasilin kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

Alfasilin’in, araç ve makine kullanımına etkisine dair herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Alfasilin Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her dozunda 4 mg sodyum nişasta glikolat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. Eşik değerinin altında olduğu için, hiçbir etki gözlenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Alfasilin Kullanılır mı?

Gut hastalığında kullanılan allopürinol (Özellikle ürik asiti yüksek hastalarda döküntü riski artar)

Bakteri çoğalmasını engelleyen (bakteriostatik) antibiyotikler (örnek: kloramfenikol, eritromisin, sulfonamidler, tetrasiklinler) (İlacınızın etkisi azalabilir)

Östrojen içeren doğum kontrol ilaçları (Etkileri azalabilir)

Bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılan metotreksat, leukovorin (yan etki olasılıkları artar)

Probenesid (İlacınızın etkisini artırabilir)

Alfasilin ile aminoglikozitler deneysel ortamda birbirlerini etkisizleştirdikleri için bir arada kullanılmamalıdır.

Alkol bağımlılığının tedavisinde kullanılan disülfiram ve kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçların etkileri artabilir.

Ayrıca Alfasilin bazı laboratuvar testlerinde yanlış sonuç alınmasına sebep olabilir. (idrarda şeker ölçümü, kanda östrojen vb maddelerin miktarları gibi)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.