Alertec Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

admin 0

ALERTEC’in etkin maddesi feksofenadin hidroklorür’dür. 1 film kaplı tablet içinde 180 mg feksofenadin hidroklorür bulunur. Tabletler pembe, oblong, bikonveks film kaplı tabletler şeklindedir.

ALERTEC 180 mg film kaplı tablet, 20 film kaplı tablet içeren PVC/PVDC blister ambalajda takdim edilmektedir

ALERTEC’in 2 dozaj şekli mevcuttur. ALERTEC 180, bir film kaplı tablet içinde 180 mg feksofenadin hidroklorür içerir. ALERTEC 120, bir film kaplı tablet içinde 120 mg feksofenadin hidroklorür içerir.

ALERTEC, antihistaminik ilaçlar grubundandır. Antihistaminik ilaçlar, saman nezlesi (mevsimsel aleıjik rinit) denen hastalıkla ortaya çıkan aksırık, kaşıntılı burun akıntısı, gözlerde kızarma ve sulanma gibi belirtileri ayrıca kronik idiyopatik ürtiker denen hastalıkta görülen ciltte kaşıntı ve kızarma gibi belirtileri iyileştirirler.

Doktorunuz size veya 12 yaşından büyük olan çocuğunuza ALERTEC’i, kronik idyopatik ürtiker adı verilen hastalığa bağlı olarak gelişen aşağıdaki belirtilerin giderilmesi için reçetelemiş olabilir:

Ciltte kaşıntı ve kızarıklık

Alertec Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALERTEC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ALERTEC’i almayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

  • Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlarsanız
  • Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkarsa Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, ALERTEC’e karşı ciddi aleıjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmlmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Baş ağrısı, uyuşukluk, bulantı, baş dönmesi, yorgunluk

Bunlar ALERTEC’ in zayıf yan etkileridir.

ALERTEC Nasıl Kullanılır?:

Erişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklar için önerilen feksofenadin hidroklorür dozu günde tek doz olarak 180 mg’dır (Günde 1 adet, ALERTEC 180 mg film kaplı tablet).

ALERTEC ağızdan kullanılır. Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri, yemeklerden önce alınız.

Hazımsızlık şikayetleriniz için alüminyum veya magnezyum içeren antiasid ilaçlar kullanıyorsanız, bu ilaçlann alınmasıyla, ALERTEC’in yutulması arasında 2 saatlik bir zaman aralığı bırakınız.

Çocuklarda Kullanımı

ALERTEC 12 yaşından küçük çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmadığı için, kullanılmaz.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Özel risk gruplannı (böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalar) kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir.

Eğer ALERTEC ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile komşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ALERTEC’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ALERTEC Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALERTEC Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

ALERTEC tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız; ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi yakınmalarınız tekrar başlayabilir.

ALERTEC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer ALERTEC’in içindeki etkin madde olan feksofenadin hıdroklorüre karşı veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı aleıjiniz varsa

ALERTEC Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Sizde karaciğer ya da böbrek problemleri var ise

Kalp hastalığı geçirdiyseniz veya kalp ile ilgili problemleriniz var ise (ALERTEC gibi ilaçlar kalp atımının hızlanmasına veya düzensiz atmasına sebep olabilir)

İleri yaşta iseniz

Hamileyseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa ve bebek emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Doktorunuz, ALERTEC’in sağlayacağı faydanın, bebeğiniz için olası zarardan daha fazla olduğunu düşünüyorsa, ilacı kullanmanızı tavsiye edebilir. Doktorunuza danışmadan ALERTEC’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALERTEC Etken Maddesi Nedir?

ALERTEC içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

ALERTEC lesitin (soya (E322)) ihtiva eder. Fıstık ya da soyaya alerjisi olan hastalar bu tıbbi ürünü kullanmamalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Alüminyum ve magnezyum hidroksit içeren antiasitlerin ALERTEC ile birlikte kullanımı, ALERTEC’in etkisini değiştirebilir. ALERTEC ile bu tip antiasit ilaçların uygulanması arasında 2 saatlik süre bırakılması önerilmektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir