Afilta Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?


AFILTA nedir ve ne için kullanılır?

AFİLTA 20 mg, san renkli film tabletler halindedir. Badem şeklindedir. 2 veya 4 tabletlik blister ambalajdadır.

AFİLTA, yetişkin erkeklerde erektil disfonksiyon tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Erektil disfonksiyon, cinsel aktivite için gerekli penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamaması durumudur. AFİLTA’nın etkin maddesi tadalafilin cinsel aktivite için uygun penis sertleşmesinin sağlanması yeteneğini önemli ölçüde geliştirdiği gösterilmiştir.

AFİLTA, tadalafil etkin maddesini içeren, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Cinsel uyarıyı takiben AFİLTA, penis içerisindeki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kanın penis içerisine akışını sağlar. Bunun sonucunda peniste sertleşme gerçekleşir. Eğer sertleşme sorununuz yoksa AFİLTA yardımcı olmayacaktır.

Cinsel uyarının olmadığı durumlarda AFİLTA’nın tek başına işe yaramayacağı önemle not edilmelidir. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyoımuş gibi, ön cinsel aktivitede bulunması gerekmektedir.

AFILTA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, AFİLTA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu etkiler normalde hafifle orta derece arasındadır.

Bu kullanma talimatındaki yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.


Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1,000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir.


Aşağıdakilerden biri olursa AFILTA’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Alerjik reaksiyon (döküntü dahil) (sıklık: yaygın olmayan)
 • Göğüs ağrısı nitrat kullanmayınız, derhal medikal yardım aramalısınız (sıklık: yaygın olmayan)
 • AFİLTA kullandıktan sonra uzamış ve ağrılı sertleşme (sıklık: seyrek). Eğer bu gibi bir 4 saatten daha uzun süren sertleşme ile karşılaşırsanız hemen doktorunuza başvurunuz.
 • » s » s

 • Ani görüş kaybı (sıklık: seyrek)
 • Raporlanan diğer yan etkiler:

  Yaygın yan etkiler (10 hastanm l’inden az fakat 100 hastanın l’inden fazla görülebilir):

  Baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları, kollar ve bacaklarda ağrı, yüzde kızarma, burun tıkanıklığı, hazımsızlık, reflu

  Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanm l’inden az fakat 1.000 hastanm l’inden fazla görülebilir):

  Baş dönmesi, mide ağrısı, bulanık görme, göz ağrısı, terlemede artış, nefes almada zorluk, idrar yolundan kan gelmesi, meni ve/veya idrarda kan varlığı, çarpıntı hissi, hızlı kalp atımı, yüksek tansiyon, düşük tansiyon, burun kanaması ve kulaklarda çınlama

  Seyrek yan etkiler (1,000 hastanm l’inden az fakat 10,000 hastanm l’inden fazla görülebilir):

  Bayılma, nöbet ve geçici hafiza kaybı, göz kapaklarının şişmesi, kırmızı gözler, ani duyma azalması ya da kaybı, kurdeşen (cilt yüzeyindeki kaşıntılı kırmızı şerit şeklinde döküntüdür)

  AFİLTA kullanan erkeklerde kalp krizi ve inme rapor edilmiştir. Bu erkeklerin çoğunda bu

  Tek veya her iki gözde seyrek olarak görme yeteneğinde kısmi, geçici veya kalıcı azalma veya görme kaybı rapor edilmiştir.

  Klinik araştırmalarda AFİLTA kullanan erkeklerde görülen bazı ilave seyrek yan etkiler:

  Migren, yüzün şişmesi, yüzün ya da boğazın şişmesine neden olan ciddi aleıjik reaksiyonlar, ciltte kızarıklık, gözlere giden kan akışım etkileyen bazı bozukluklar, düzensiz kalp atımı, angına ve ani kardiyak ölüm.

  75 yaş üzerinde AFİLTA kullanan erkeklerde baş dönmesi ve ishal yan etkileri daha sıklıkla rapor edilmiştir.

  AFILTA Nasıl Kullanılır?

  AFİLTA4 yi kullanırken her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Önerilen doz, cinsel aktiviteden önce alman bir tane 20 mg’lık tablettir.

  AFİLTA’yı cinsel aktiviteden en az 30 dakika öncesinde almalısınız. AFİLTA, tableti aldıktan sonra 36 saat sonrasına kadar etkili olabilir. Cinsel uyarı olmadığı durumlarda AFİLTA’nın etki etmeyeceğini bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi, ön cinsel aktivitede bulunmanız gerekmektedir.

  Alkol kullanımı sertleşme yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir. Alkol alımı geçici olarak tansiyonunuzu düşürebilir. Eğer AFİLTA aldıysanız ya da almayı düşünüyorsanız, ayağa kalktığınızda baş dönmesi riskim artıracağından, fazla alkol alımından (kandaki alkol oranı %0.08 ya da daha fazla olmamalı) kaçınınız.

  AFİLTA’yı günde 1 defadan fazla ALMAMALISINIZ. AFİLTA 20 mg tabletler cinsel aktivite öncesinde kullanılmak için tasarlanmıştır, sürekli günlük kullanımı önerilmez.

  Uygulama yolu ve metodu:

  AFİLTA tabletler yalnız erkeklerde ağız yoluyla kullanım içindir. Tableti bütün olarak bir miktar su ile yutunuz. AFİLTA aç veya tok kamına alınabilir.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  AFİLTA, 18 yaşm altındaki çocuklar ve ergenlerin kullanımı için uygun değildir.

  Özel kullanım durumları:

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer AFİLTA’mn etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  AFILTA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  AFİLTA ’yı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konusunuz.

  i

  Ati

  Bölüm 4’de belirtilen yan etkiler ile karşılaşabilirsiniz.

  AFILTA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AFILTA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AFILTA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  AFILTA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  AFİLTA’yı kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Cinsel aktivite kalbinize ekstra bir zorlama yaptığından, kalp hastalığı olan hastalarda olası bir risk taşır. Bu nedenle, kalp probleminiz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

  Aşağıdaki nedenler, AFİLTA’mn sizin için neden uygun olmayabileceğini gösteren

  nedenlerdir. Eğer bunlardan herhangi bir tanesi size uyuyorsa, ilacı almadan Önce doktorunuz

  ile konusunuz.

  *

 • Kırmızı kan hücrelerinin anormalliği (orak hücreli anemi), kemik iliği kanseri (multipl miyelom), kan hücrelerinin kanseri (lösemi) veya peniste şekil bozukluğunuz varsa
 • Ciddi karaciğer probleminiz varsa.
 • Ciddi böbrek rahatsızlığınız varsa.
 • Peniste herhangi bir cinsel isteğe bağlı olmaksızın sık ve uzun süreli sertleşmeleriniz varsa.
 • Leğen kemiğinin içindeki oluşumları ilgilendiren cerrahi girişim (pelvik cerrahi) veya prostat bezinin etrafındaki bazı dokularla birlikte alınması olarak tanımlanan sinirin korunmadığı radikal prostatektomi geçiren hastalarda AFİLTA’nın etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

  Görmede ani azalma ya da görme kaybı yaşadıysanız, AFİLTA kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damsınız.

  7

  AFİLTA, kadınların veya 18 yaş altı erkeklerin kullanımı için tasarlanmamıştır.

  AFILTA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  AFİLTA’yı aç veya tok kanuna kullanabilirsiniz.

  Alkol ile birlikte kullanımının etkileri için bölüm 3’e bakınız. Greyfurt suyu AFİLTA’nın etkisi üzerine etkili olabilir ve dikkatle kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için doktorunuzla konuşunuz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Geçerli değildir.

  Köpekler tedavi edildiğinde testislerde sperm gelişiminde azalma meydana gelmiştir. Sperm sayısında azalma bazı erkeklerde görülmüştür. Bu etkilerin doğurganlık eksikliğine yol açması olası değildir.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Geçerli değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  Klinik araştırmalarda AFİLTA kullanan erkeklerin bazılarında bas dönmesi bildirilmiştir. Bu nedenle, taşıt veya makine kullanmadan önce ilaçlara karşı nasıl bir tepki gösterdiğinizi bilmeniz gerekir.

  AFILTA Etken Maddesi Nedir?

  AFİLTA, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslmda “sodyum içermez”.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Özellikle nitratlarla tedavi görüyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendirmeniz çok önemlidir çünkü nitratlarla birlikte AFİLTA kullanmamalısınız.

  Aşağıdaki ilaçlan AFİLTA ile birlikte kullanacaksanız AFİLTA ya da belirtilen ilaçlar etkilenebileceği için doktorunuz ya da eczacınıza bilgi veriniz:

  Seçici olmayan alfa blokör olarak adlandınlan ilaçlar, (bazen yüksek tansiyonu ya da iyi huylu prostat büyümesine eşlik eden idrar yolu bulgularının tedavisinde kullanılır.)

  Yüksek tansiyonu tedavi eden diğer ilaçlar

  Riociguat

  5 alfa redüktaz inhibitörü (büyümüş prostatın tedavisinde kullanılır)

  Ketokonazol gibi ilaçlar (mantar enfeksiyonlannm tedavisi için) ve AIDS ya da HIV enfeksiyonu tedavisi için proteaz inhibitörleri

  Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin (konvülziyona karşı kullanılan ilaçlar)

  Rifampisin, eritromisin, klaritromisin veya itrakonazol (gibi bakteri ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)

  Sertleşme tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

  Eğer doktorunuz kullanamayacağınızı söylediyse, diğer ilaçlar ile birlikte AFİLTA kullanmayınız.

  Eğer, erektil disfonksiyon tedavisi oluyorsanız, AFİLTA’yı diğer bu tür ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.

  AFILTA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Sorular ve Yorumlar