Aerius Reditabs Nedir ve Ne İçin Kullanılır?


Aerius Reditabs açık kırmızı, benekli, yuvarlak bir tablettir.

Bir yüzünde “K” yazılıdır. 20 ağızda dağılan tablet içeren ambalajlar halinde piyasada bulunmaktadır.

Aerius Reditabs, sizde uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır. Sizdeki alerjik reaksiyonun ve belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Aerius Reditabs, saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit) ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri giderir.

Aerius Reditabs ayrıca, alerjinin yol açtığı bir deri hastalığı (kronik idiyopatik ürtiker) ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.

Aerius Reditabs erişkinler ve çocuklarda (6 yaş ve üzeri) kullanılır.

Bu ilacı almanız ile belirtiler tüm gün boyunca giderilmiş olur ve normal günlük aktiviteleriniz ve uykunuza yeniden kavuşmanıza yardımcı olur.


Aerius Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Aerius Reditabs’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler, Aerius Reditabs kullanıyorsanız görülebilir ve bu nedenle belirli önlemlere ve tedavilere ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Bitkinlik
  • Ağız kuruluğu
  • Baş ağrısı

Seyrek Görülen Yan Etkiler


  • Gerçekte olmayan şeyleri görme ya da işitme (Halusinasyonlar) Sinir sistemi bozuklukları:
  • Baş dönmesi, uyku hali (somnolans), uykusuzluk, psikomotor hiperaktivite, nöbetler
  • Çarpıntı (taşikardi), kalbin hızlı atması (palpitasyon)
  • Karın (abdominal) ağrısı, bulantı, kusma, hazımsızlık (dispepsi), ishal
  • Karaciğer enzimlerinde yükselme, bilirubin artışı, karaciğer iltihabı (hepatit)
  • Kas ağrısı (miyalji)
  • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafilaksi, anjiyoödem, nefes darlığı (dispne), kaşıntı, döküntü ve ürtiker)

Aerius Reditabs Nasıl Kullanılır?

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle Aerius Reditabs almanız gerektiğine karar verecektir.

Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit), aralıklı tip (intermittan) (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.

Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit), kalıcı/sürekli tip (persistan) (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.

Alerjinin yol açtığı bir deri hastalığın (kronik idiyopatik ürtikerin) tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

İlacınızı kullanmadan hemen önce, blister ambalajı dikkatlice açınız ve tableti ezmeden çıkartınız.

Ağızda eriyen tableti ağzınızın içine yerleştiriniz; tabletler burada hemen eriyecektir. Dozun yutulması için su ya da başka bir sıvıya ihtiyaç yoktur.

Erişkinler ve ergenler (12 yaş ve üzeri): Günde bir kez 2 tane Aerius Reditabs 2.5 mg alınız.

Tabletleri blisterden çıkarır çıkarmaz alınız.

Çocuklarda Aerius Kullanımı

6-11 yaşındaki çocuklar: Günde bir kez, 1 tane Aerius Reditabs 2.5 mg alınız. Tabletleri blisterden çıkarır çıkarmaz alınız.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda elde edilen verilere dayanarak başlangıç dozu olarak 2,5mg tablet gün aşırı tavsiye edilir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda etkinlik ve güvenilirliği belirlenmemiştir. Bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Aerius Reditabs’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aerius Reditabs’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aerius Reditabs’ı yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı doz ile ilişkili yan etki gözlenmemiştir.

Eğer aşırı doz aldıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aerius Reditabs Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu uygulayınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aerius Reditabs kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Aerius Reditabs Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Desloratadin, loratadin veya Aerius Reditabs’ın içeriğindeki diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

Aerius Reditabs Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk var ise. Bu durum sizin için geçerliyse veya bundan emin değilseniz, bu ilacı kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Aerius Reditabs İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Aerius Reditabs aç ya da tok karna alınabilir.

Aerius Reditabs’ın su ya da başka bir sıvı ile birlikte alınması gerekmemektedir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Aerius Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Aerius Reditabs’ın hamile kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Aerius Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Aerius Reditabs’ın emziren kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve makina kullanımı
Önerilen dozlarda, Aerius Reditabs’ın sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok nadir olarak, bazı kişilerde araç sürme ya da makine kullanımını etkileyebilen uyku hali oluşabilir.

Aerius Reditabs Etken Maddesi Nedir?

Bu ilacın içinde aspartam bulunmaktadır. Aspartam bir fenilalanin kaynağıdır ve fenilketonürisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan hastalar için zararlı olabilir. Yardımcı maddelerden mannitolden dolayı hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Aerius Kullanılır mı?

Aerius Reditabs’ın diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Sorular ve Yorumlar