Acnor Nedir ve Ne İçin Kullanılır?


Acnor tablet formunda piyasaya sunulmaktadır ve her bir tablet 50 mg akarboz içerir.

Acnor’un etkin maddesi olan akarboz, alfa glukosidaz inhibitörüdür. Acnor, şeker hastalığının ağızdan tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Etkisini, ince bağırsaklarda şekerlerin parçalanmasını sağlayan enzimin etkisini engelleyerek gösterir. Böylece şekerlerin sindirimi gecikir ve kana karışması yavaşlar. Bu etkisi ile Acnor, yemeklerden sonra görülen kan şekeri artışını azaltır.

Acnor beyaz renkli, yuvarlak, bikonveks tabletler içermektedir ve 30, 60 ve 90 tablet, PVC / Alüminyum blister içerisinde ambalajlanmıştır.

Acnor, şeker hastalığının tedavisinde diyetle birlikte ve gizli şeker tespit edilen hastalarda şeker hastalığının başlangıcının önlenmesinde diyet ve egzersizle beraber kullanılır.

Tokluk kan şekeri değerinin 140-200 mg/dl arasında, açlık kan şekeri değerinin 100-125 mg/dl arasında olması gizli şeker olarak tanımlanır.

Acnor Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Acnor’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  • Gaz
  • İshal, sindirim sistemine ait ağrı ve karın ağrısı
  • Bulantı, kusma, hazımsızlık
  • Karaciğer enzimlerinde artış
  • Ödem (özellikle bacaklarda sıvı birikmesi)
  • Sarılık
  • Kanda pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması Döküntü, kızarıklık, kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar

Barsakların tamamen ya da kısmen tıkanması, pnömotozis sistoides intestinalis (mide bağırsak kanalının herhangi bir yerinde barsak duvarında bulunabilen içi hava dolu kistlerin gözlendiği nadir bir hastalık). Karaciğer iltihabı (Hepatit)


Karaciğer bozukluğu, böbrek fonksiyon anormalliği ve karaciğer hasarı olarak bildirilen olaylar özellikle Japonya’da izlenmiştir. Japonya’da ölümcül sonuçlan olan münferit ani gelişen hepatit vakaları bildirilmiştir. Acnor ile ilişkisi belirsizdir.

Eğer doktorunuz tarafından size reçete edilen diyetinize uymazsanız, sindirim sisteminizle ilgili yan etkiler şiddetlenebilir. Size reçete edilen diyete sıkı sıkıya uymanıza rağmen bu gibi bir sıkıntı yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

Acnor Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmemiş ise, önerilen doz aşağıdaki gibidir: Başlangıç: Günde 3 kez bir adet Acnor 50 mg tablet ya da


Günde 3 kez yarım Acnor 100 mg tablet Doz daha sonra: Günde 3 kez iki adet Acnor 50 mg tablet ya da

Günde 3 kez bir adet Acnor 100 mg tablet’e kadar çıkartılır. Ortalama günlük doz 300 mg’dır (3×2 Acnor 50 mg tablet ya da 3×1 Acnor 100 mg tablet). Diyetinize kesin olarak uymanıza rağmen istenmeyen şikayetler ortaya çıkarsa, doktorunuza danışınız.

Gizli şekeri olan hastalarda önerilen doz günde 3 defa 100 mg’dır.

Günde 1 kere 50 mg ile başlanır ve üç ay içinde günde 3 kere 100 mg’a kadar çıkılır.

Acnor ağız yoluyla alınır.

Tabletler yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ile çiğnenmelidir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Acnor kullanımı için süre açısından herhangi bir kısıtlama yoktur.

Doktorunuz Acnor ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer Acnor ‘un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Acnor Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Acnor ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Acnor şeker içeren içecek ve/veya yiyeceklerle birlikte fazla miktarda alındığında gaz ve ishale neden olabilir. Fazla miktarda Acnor alındığında 4-6 saat süreyle şeker içeren yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir.

Acnor Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Acnor Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa.

Sindirim ve emilim bozukluğuna neden olan sürekli bağırsak bozukluğunuz varsa,

Karaciğer sirozunuz varsa,

Bağırsakta gaz oluşumunun arttığı bir durumunuz varsa (ör. Bağırsak tıkanıklıkları, büyük fıtıklar, bağırsak ülserleri gibi),

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa.

Acnor Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Karaciğer enzimlerinde belirti vermeyen yükselmeler olabilir. Doktorunuz tedavinizin ilk yılında 3 ayda bir karaciğer enzimlerinizi düzenli aralıklarla kontrol etmelidir.

Acnor’un güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Acnor İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Acnor ile tedavi sırasında bir tür şeker olan sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla karında rahatsızlığa veya ishale neden olurlar.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Acnor Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Acnor hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

Emzirme Döneminde Acnor Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Acnor emziren annelerde önerilmemektedir.

Araç ve makina kullanımı
Acnor kullanımı ile araç ve makine kullanma yeteneğinin zayıfladığına dair hiçbir veri yoktur.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Acnor Kullanım

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Acnor’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre, metformin. insülin gibi ilaçlar,

Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin,

Mide asidini azaltmak için kullanılan antasitler,

Kolesterolü düşürmek için kullanılan kolestiramin,

Bağırsaklarda emilimi arttırıcı ilaçlar,

Sindirimi kolaylaştıran enzimler,

Bir antibiyotik olan neomisin

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Sorular ve Yorumlar