Accuzide Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
ACCUZIDE yüksek kan basıncının tedavisi için kullanılır.

Her bir film tablet, 20 mg kinaprile eşdeğer kinapril hidroklorür ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içeren 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

ACCUZIDE pembe, üçgen, bikonveks, bir tarafı çentikli film tablettir.

Kinapril anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri; hidroklorotiyazid ise idrar söktürücü olarak adlandırılan ilaç gruplarına aittir. Bu tür ilaçlar kan damarlarım genişleterek ve vücudunuzdaki fazla suyun atılmasını sağlayarak damarlardaki basıncı azaltır.

ACCUZIDE, yüksek tansiyon tedavisinde tek bir etkin madde içeren ilaç ile tedavinin yetersiz olduğu durumlarda kullanılır.

Olası Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ACCUZIDE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ACCUZIDE’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Ciddi Yan Etkiler

 • Nefes alma güçlüğüne sebep olan yüz, dil ve boğazda şişme (anjiyoödem)
 • Kusmaya sebep olan aşın karın ağrısı (bağırsaklarda anjiyoödem)
 • Kalp krizi, kalp atımının hızlanması
 • Kollarda, bacaklarda güçsüzleşme ya da konuşma güçlüğü (felç belirtileri)
 • Kurdeşen dahil şiddetli deri döküntüsü, şiddetli kaşıntı, kabarıklık, ciltte şişme ve soyulma, mukoza iltihabı (Stevens Johnson Sendromu)
 • İlaca karşı şiddetli alerjik tepki (anaflaktik)
 • Ayaktayken bayılma hissi. Bu tansiyonunuzun çok düştüğü anlamına gelebilir. ACCUZIDE’le birlikte başka tansiyon ilacı, alkol alıyorsanız ya da susuz kaldıysanız veya diyalizdeyseniz bunun olma olasılığı artar. Bayılacak gibi hissettiğinizde, bu duygu geçene kadar uzanınız.
 • Özellikle böbrek yetmezliğiniz veya damar hastalığınız varsa, şiddetli boğaz ağrısı ya da ciddi ağız yaraları, bu yetersiz beyaz kan hücreniz olduğu anlamına gelebilir ve enfeksiyon ya da ateş riskini arttırabilir.
 • Göğüs ağrısı, göğüs sıkışması, nefes darlığı ve üfürüm sesi, çarpıntı
 • Hastalık hissi ile gelen şiddetli karın ve sırt ağrısı (pankreas iltihabı)
 • Ciltte ve gözlerde sararma (sarılık)

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ACCUZIDE’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

ACCUZIDE ile tedavi gören hastalarda görülen yan etkiler aşağıda sıralanmıştır. Bunlardan birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

Diğer Yan Etkiler

 • Devamlı öksürük
 • Bulantı, kusma
 • İshal, sindirim güçlüğü, kabızlık, gaz
 • Mide rahatsızlığı veya ağrısı
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Al basması
 • Uykusuzluk
 • Yorgunluk, halsizlik
 • Üşütme, bronş iltihabı ya da viral enfeksiyonlar
 • Sırt, göğüs, kas ve eklem ağrıları (gut)
 • Deride döküntü, kaşıntı
 • Işığa karşı duyarlılık
 • Böbrek rahatsızlığı (doktorunuz risk görürse tahliller isteyebilir)
 • Kan damarlarının genişlemesi

Daha Seyrek Yan Etkiler

 • Kalp atışında hızlanma
 • Kısmi felç
 • Terlemede artış, sıcaklık hissi
 • Ağız ve boğazda kuruluk
 • Saç dökülmesi
 • Ereksiyonun sağlanamaması, sürdürülememesi
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Kol ve bacakta uyuşukluk ve karıncalanma
 • Deride içi sıvı dolu kesecikler (blister)
 • Depresyon, sinirlilik
 • Zihin karışıklığı
 • Kulakta çınlama
 • Görmede bulanıklık, göz yorgunluğu
 • Tat duyusunda bozukluk.
 • Bayılma
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • Sinüs iltihabı sinüzit
 • Anemi
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Akciğerlerde havayolu daralması (bronkospazm)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ACCUZIDE Nasıl Kullanılır ?

ACCUZIDE’in normal dozu günde 1 tablettir. Eğer bu dozla kan basıncınız kontrol altına alınamazsa, doktorunuz günlük dozunuzu tek seferde 2 tablet ya da sabah ve akşam 1’er tablet olmak üzere 2 tablete çıkartabilir.

Uygulama Yolu ve Metodu

 1. ACCUZIDE’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.
 2. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almaya çalışınız.
 3. ACCUZIDE’i bütün olarak, yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz.

Değişik Yaş Grupları

Çocuklarda Kullanımı

Çocukların ve 18 yaşın altındaki ergenlerin ACCUZIDE kullanması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda Kullanımı

ACCUZIDE dozunu doktorunuz belirleyecektir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

ACCUZIDE’i kullanıp kullanamayacağınıza, başlangıç ve devam dozuna doktorunuz karar vermelidir.

Eğer ACCUZIDE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
ACCUZIDE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Fazla kullanmak kendinizi kötü hissettirebilir.

Kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ACCUZIDE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir dozunuzu almayı unuttursanız; bir sonraki dozu zamanı gelince alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

ACCUZIDE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe ACCUZİDE’i almayı bırakmayınız.

ACCUZIDE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Kinapril, hidroklorotiyazid, sülfonamid grubu antibiyotiklere (bakterilere karşı bir ilaç) veya ACCUZIDE’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsamz,
 • Kalıtsal, nedeni bilinmeyen ya da alerji sonucu yüz, dil ve boğazda şişme durumunuz varsa (anjiyoödem),
 • Böbrek hastalığınız varsa
 • Kalpten çıkan ana damarınızda darlık varsa (aort stenozu)

ACCUZIDE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Hamile kalma potansiyeliniz varsa,
 • Alerji ya da astımınız varsa,
 • Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa,
 • Diyabet (şeker) veya gut (damla) hastalığınız varsa,
 • Kan diyaliz makinesi (yapay böbrek hemodiyaliz) kullanıyorsanız,
 • Başka kan basıncı ilacı alıyorsanız,
 • İdrar yapma problemi yaşıyorsanız,
 • Ana atardamarınızda daralma varsa,
 • Başka ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Bağ dokusu hastalığınız (dermatomiyozit, lupus eritematozus, polyarteritis nodosa gibi) varsa,
 • Kanınızın bir makine yardımı ile kolesterolden arındırılması işlemi görüyorsanız ya da görecekseniz (LDL aferezi),
 • Duyarsızlaştırma tedavisi görüyorsanız ya da görecekseniz (örn. arı sokması alerjisinin etkilerinin azaltılması).
 • Alkol ya da uyku hapı kullanıyorsanız.
 • Kalp hastalığınız varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ACCUZIDE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

ACCUZIDE aç ya da tok alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız ACCUZIDE kullanmayınız.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız ACCUZIDE kullanmayınız.
Araç ve makina kullanımı
ACCUZIDE, özellikle tedavinizin başlangıcında araç ve makine kullanma yeteneğinizi olumsuz etkileyebilir. Sersemlik veya yorgunluk hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız, derhal doktorunuza danışınız.

ACCUZIDE Etken Maddesi Nedir?

ACCUZIDE laktoz monohidrat (birçeşit şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

ACCUZIDE ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar

 • Kan basıncını düşüren başka ilaçlar ve idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar,
 • Tetrasiklin olarak adlandırılan enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Potasyum destek tedavisi (potasyum içeren tuz bileşenleri dahil),
 • Lityum (depresyon tedavisi için bir ilaç),
 • • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar (non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar; örn. aspirin, ibuprofen),
 • Kortizon içeren ilaçlar (hidrokortizon, deksametazon ya da prednizolon),
 • Düzensiz kalp atışlarını düzenlemek için kullanılan ilaç (prokainamid), kanser tedasivisinde kullanılan ilaçlar (sitostatik ilaçlar), bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (Crohn hastalığı, romatoid artrit gibi otoimmun hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar), kronik gut tedavisinde kullanılan ilaç (allopurinol),
 • Sindirim güçlüğü ve göğüste yanma hissine karşı kullanılan ilaçlar (antiasitler),
 • Sakinleştirici etkisi olan ilaçlar (alkollü içecekler ve uyku hapları dahil),
 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Böbreküstü bozukluklarında kullanılan ilaçlar (tetrakosaktrin),
 • Kalp yetmezliği ve şok tedavisinde kullanılan ilaçlar (sempatomimetikler).
 • Anestezikler

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

YASAL UYARI
Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir