ZOVİRAX, Herpes simplex virüs (HSV), Varicella zoster virüs (VZV) ve Cytomegalovirus (CMV) adlı virüslere karşı etkili antiviral bir ilaçtır.

Nedir ?Yan EtkileriKullanımıTalimatlarPDF

ZOVIRAX nedir ve ne için kullanılır?

ZOVİRAX aktif madde olarak asiklovir içerir ve her kutuda beyaz-kırık beyaz renkte 5 adet flakon içeren ambalajlar halindedir.

Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZOVIRAX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

 

 • Döküntü, deride kaşıntı ya da kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar
 • Yüz, dudaklar, dil ya da vücudun diğer bölümlerinde şişlik
 • Nefes darlığı, hırıltılı solunum ya da solunum güçlüğü
 • Açıklanamayan ateş ve özellikle ayakta duruken bitkinlik

 

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Seyrek:

Çok seyrek: Bilinmiyor:

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler:

 

 • Uygulama yapılan bölgede şişlik ve kızarıklık
 • Bulantı
 • Kusma
 • Karaciğer ile ilişkili enzimlerde geçici artışlar
 • Kan ve üre testlerinde değişiklikler
 • Deride ışığa karşı hassasiyet (fotosensitivite)

 

Yaygın olmayan yan etkiler:

 

 • Kırmızı kan hücreleri (alyuvar) sayısında azalma
 • Beyaz kan hücreleri (akyuvar) sayısında azalma
 • Trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma

 

Çok seyrek görülen yan etkiler:

 

 • Halüsinasyonlar
 • Psikotik sendromlar (duygu ve düşünce bozuklukları)
 • Huzursuzluk
 • Zihin karışıklığı
 • Baş ağrısı
 • Sersemlik
 • Titreme
 • Hareket kontrolündeki zorluğa bağlı yürüme bozukluğu (ataksi)
 • Konuşma veya dil ile ilgili bozukluk (disartri)
 • Nöbetler
 • Uyku hali
 • Uyuşukluk
 • Düşünme, konsantrasyon ve karar verme konularında bozukluk
 • Yüksek ateş
 • Ensefalopati (bir çeşit beyin iltihabı)
 • Koma
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Hepatit (karaciğerin iltihaplanması)
 • Sarılık
 • Böbrek yetmezliği dahil böbrek bozukluğu
 • Böbrek ağrısı

 

ZOVIRAX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

ZOVİRAX’m gerekli dozu 1 saat kadarlık bir sürede yavaş olarak damar içine uygulanmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuğunuzun yaşına, kilosuna ve hastalığına bağlı olarak doz ayarlanmasına ihtiyaç olabilir. Doktorunuz hastalığına bağlı olarak çocuğunuzun ilaç dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Yaşlılarda kullanımı

Eğer yüksek dozda ZOVİRAX kullanacaksanız yeteri kadar su almaya dikkat edin. Böbrek bozukluğunuz varsa dozun azaltılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda ZOVİRAX dikkatle uygulanmalıdır.

Yeni doğanlarda ZOVİRAX dozu vücut ağırlığına göre hesaplanır.

Eğer ZOVIRAJC m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOVIRAX kullanırsanız

Kazara günlerce tekrar eden yüksek doz ZOVİRAX aldıysanız nörolojik belirtiler (baş ağrısı, zihin karışıklığı) görülebilir.

Hemodiyaliz ZOVİRAX’ın kandan atılmasını önemli ölçüde arttırır.

ZOVİRAX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZOVIRAX’i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZOVIRAX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ZOVIRAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZOVIRAX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 

 • ZOVİRAX’ı kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza söyleyin.
 • Eğer asiklovir veya valasiklovire (bir çeşit antiviral ilaç) karşı alerjik iseniz bu ilacı kullanmayın.

 

ZOVIRAX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 

 • Böbrek bozukluğunuz varsa aldığınız ZOVİRAX dozunun azaltılması gerekmektedir.
 • Yaşlıysanız (65 yaş üzerinde) böbrek fonksiyonlarınızın azalması muhtemel olduğundan, bu hasta grubuna giriyorsanız doz azaltılmasına ihtiyacınız olabilir.
 • Hem yaşlı hastalar hem de böbrek bozukluğu olan hastalarda nörolojik yan etki gelişme riski yüksektir ve bu etkilerin varlığı yakından izlenmelidir.
 • Özellikle aktif lezyonlarınız (kabartı veya kabarcıklar) mevcut olduğunda, virüs bulaştırmama konusunda gerekli önlemleri almalısınız.
 • Yüksek dozda ZOVİRAX kullanacaksanız, özellikle susuz kalmışsanız veya böbrek bozukluğunuz varsa, böbrek fonksiyonlarınıza özel dikkat göstermelisiniz.
 • ZOVİRAX’ı ağızdan almamalısınız.

 

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

ZOVIRAX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyin. ZOVİRAX hamilelikte sadece size sağlayacağı yarar oluşturabileceği risklerden fazla ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emzirme döneminde ZOVİRAX kullanacaksanız dikkatli olmalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Bu ilaç genellikle hastanede yatan hastalarda kullanılır. Ancak, araç ve makine kullanımı üzerine uyku halinin olması ve konsantrasyon ve tepki vermede aksama gibi yan etkiler görülebildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Araç ve makine kullanmadan önce bu yan etkilerin sizde bulunmadığından emin olunuz.

ZOVIRAX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her flakonunda 26 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Önemli bir etkileşimi yoktur.

Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve simetidin (ülser tedavisi için kullanılan bir ilaç) ZOVİRAX’m etkisini arttırır. Benzer olarak ZOVİRAX, bağışıklığı baskılanmış nakilli hastalarda kullanılan yüksek doz mikofenolat mofetil ile birlikte kullanıldığında da etkisi artar. Ancak doz ayarlaması gerekli değildir. Siklosporin ve takrolimus (bağışıklığı baskılanmış nakilli hastalarda kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır.

ZOVIRAX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.