06.11.2019 22:08
Zofran Zydis nasıl kullanılır ? için yorumlar kapalı

Zofran Zydis nasıl kullanılır ?

ZOFRAN ZYDİS anti-emetik olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bazı ilaç tedavileri (öm; kanser ilaçlan) kendinizi hasta hissetmenize ve kusmanıza neden olabilir. ZOFRAN ZYDİS kendinizi hasta hissetmenizi veya kusmanızı önler.

Nedir ?KullanımıPDF

Olası yan etkiler nelerdir ?

Aşağıdakilerden herhangi biri olursa, ZOFRAN ZYDİS’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1.  Aşırı duyarlılık reaksiyonları. Belirtileri;
 2.  Ani hırıltılar ve çene ağrısı ya da çene gerginliği.
 3.  Göz kapaklan, yüz, dudaklar, ağız ya da dilde şişme.
 4.  Yumrulu deri döküntüsü ya da vücudun herhangi bir yerinde ürtiker.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok yaygın görülen yan etkiler:

 1.   Baş ağrısı

Yaygın görülen yan etkiler:

 1.  Hararet veya sıcak basması hissi
 2.  Kabızlık
 3.  Sisplatin isimli bir ilaçla birlikte alıyorsanız karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerinizde değişiklik olabilir, aksi takdirde yaygın olmayan bir yan etkidir.

Yaygın olmayan yan etkiler:

 1.  Hıçkırık
 2.  Kan basıncı düşüklüğü, halsizlik
 3.  Yavaş ya da düzensiz kalp atımları
 4.  Göğüs ağrısı
 5.  Nöbetler
 6.  Vücutta normalde olmayan hareketler veya sallanma
 7. Karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerde değişiklik

Seyrek görülen yan etkiler:

 1.  Baş dönmesi ya da sersemlik
 2.  Bulanık görme
 3.  Kalp ritminde bozulma (Bazen ani bilinç kaybına neden olabilir.)

Çok seyrek görülen yan etkiler:

 1.  Görmede azalma veya genellikle 20 dakika içinde ortadan kalkan geçici görme kaybı

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZOFRAN ZYDIS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 1. İlacınızı doktorunuzun size söylediği şekilde alınız, size reçete edilen doz aldığınız tedaviye bağlıdır. Bu kullanma talimatı size genel olarak ilacınızı ne kadar ve hangi sıklıkla almanız gerektiğini söyler. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.
 2. Yetişkinlerde olağan doz;
 3. Kemoterapi ve radyoterapi sonrası kusma: Önerilen oral doz/ağızdan alınan doz tedaviden 1-2 saat önce 8mg, takiben 12 saat sonra oral yoldan 8mg’dır. İlk 24 saatten sonraki gecikmiş veya uzamış kusmadan korunmak için, ZOFRAN ZYDİS tedavisine, tedavi kürü sonrasında, 5 güne kadar oral yoldan devam edilmelidir. Önerilen doz günde iki kere 8mg’dır.
 4. Yüksek derecede kusturucu özelliği olan kemoterapi: ZOFRAN ZYDİS oral, damar içi veya kas içi yoldan verilebilir. Önerilen oral doz, tedaviden 1-2 saat önce, 12 mg oral deksametazon sodyum fosfat ile birlikte 24 mg’dır. İlk 24 saat sonraki gecikmiş ya da uzamış kusmadan korunmak için, tedavi kürünü takiben ZOFRAN ZYDİS tedavisine 5 güne kadar oral yoldan devam edilmelidir. Önerilen oral doz günde iki kere 8mg’dır.
 5. Operasyon sonrası bulantı ve kusma: Bulantı ve kusmayı önlemek için önerilen oral doz anesteziden 1 saat önce tek doz 16 mg’dır. Başlamış ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın tedavisinde enjeksiyon şeklinde uygulanması önerilir.

Uygulama yolu ve metodu

 1. Blister çubuğun folyo kapağını geriye doğru çekiniz ve NAZİKÇE ZYDIS’i kaldırınız.
 2. (ZYDİS kırılgan olduğundan ve iç kısmından kırılacağından, folyo kapağına BASTIRMAYINIZ.). ZYDİS’ i dilinizin üzerine yerleştiriniz. Birkaç saniye içinde çözünecektir, sonra yutunuz.

Çocuklarda kullanımı

 1. Kemoterapi ve radyoterapi sonrası kusma (6 aydan 17 yaşa kadar):
 2. Doktorunuz uygulanacak doza karar verecektir.
 3. Olağan doz günde en fazla 8 mg’dır ve 5 güne kadar sürdürülebilir.
 4. Postoperatif bulantı ve kusma:
 5. Post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde veya tedavisinde oral uygulama için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı

 1. 65 yaşın üzerindeki hastalarda ZOFRAN ZYDİS’in, dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

 1. Böbrek yetmezliğinde ZOFRAN ZYDİS’ın dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

 1. Orta derecede şiddetli veya şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ZOFRAN ZYDİS’in günlük toplam dozu 8 mg’ı aşmamalıdır.
 2. Eğer ZOFRAN ZYDİS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOFRAN ZYDIS kullanırsanız

 1. Eğer kazara fazla ilaç alırsanız, hiç ertelemeden ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.
 2. ZOFRAN ZYDİS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZOFRAN ZYDIS’i kullanmayı unuttuysanız

 1. Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve kendinizi hasta hissediyor veya kusuyorsanız, mümkün olan en kısa sürede dozu alınız ve daha sonraki dozları planlandığı gibi alınız.
 2. Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve kendinizi hasta hissetmiyorsanız, bir sonraki dozu talimatta belirtildiği gibi alınız.
 3. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZOFRAN ZYDIS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 1. ZOFRAN ZYDİS’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre zarfınca kullanın. Doktorunuz tavsiye etmedikçe ilacınızı almayı bırakmayın.

ZOFRAN ZYDIS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 1.  Ondansetron veya ZOFRAN ZYDİS’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz

ZOFRAN ZYDIS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 1.  Granisetron gibi diğer selektif 5-HT3 reseptör antagonistlerine (bulantı ve kusmayı önleyen bir ilaç grubu) karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz
 2.  Bağırsaklarınızda tıkanma ya da ciddi kabızlık şikayetleriniz varsa
 3.  Hamileyseniz veya yakın zamanda hamile kalmayı düşünüyorsanız
 4.  Emziriyorsanız
 5.  Karaciğer rahatsızlığınız varsa
 6.  Fenilketonüriniz varsa
 7.  Kalp problemleriniz veya kalp atımında düzensizlik (aritmi) varsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZOFRAN ZYDIS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

 1. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 1. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Eğer ZOFRAN ZYDİS kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makina kullanımı

 1. Herhangi bir etki göstermesi olası değildir.

ZOFRAN ZYDIS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 1. İçeriğindeki metilhidroksibenzoat ve sodyum propilhidroksibenzoat nedeniyle aleıjik reaksiyonlara(muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
 2. Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.
 3. İçeriğindeki mannitol nedeniyle hafif derecede laksatif etkisi olabilir.
 4. ZOFRAN ZYDİS, her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 1. Eğer fenitoin, karbamazepin ve rifampisin etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, ZOFRAN ZYDİS’in etkisi azalabilir.
 2. Eğer tramadol etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, ZOFRAN ZYDİS bu ilacın ağrı kesici etkisini azaltabilir.
 3. Kalp üzerinde yan etkileri olan ilaç kullanıyorsanız, kalp atımı düzensizliği (aritmi) gelişme riski artabilir.
 4. Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
ZOFRAN ZYDIS prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır.

Comments

There have been no comments on this post before.