Zocor nasıl kullanılır ?

ZOCOR kanınızdaki toplam kolesterol, kötü kolesterol (LDL kolesterol) ve trigliseridler denilen yağ asitlerinin seviyelerini azaltmak için kullanılan bir ilaçtır. Ek olarak, ZOCOR iyi kolesterol (HDL kolesterol) seviyenizi de yükseltir. Bu ilacı kullanırken kolesterol düşüren diyetinize de sadık kalmalısınız. ZOCOR statinler denilen bir ilaç grubuna dahildir.

Nedir ?KullanımıPDF

Olası yan etkiler nelerdir ?

 1. Tüm ilaçlar gibi ZOCOR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 2. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:
 3. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
 4. Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 5. Bilinmiyor: Var olan verilerle sıklığı tahmin edilemiyor
 6. Aşağıdaki ciddi yan etkiler seyrek olarak bildirilmiştir.
 7. Aşağıdakilerden biri olursa ZOCOR’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz
 8. Kas ağrısı, pelteleşmesi, zayıflığı veya krampları. Nadir durumlarda bu kas problemleri böbreklerde hasara yol açan ciddi bir kas hastalığına dönüşebilir ve çok nadiren de olsa ölüm meydana gelebilir.
 9. Aleıjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonlar, bunların içinde;
 10.  Solunum güçlüğüne neden olabilecek yüzde, dilde ve boğazda şişkinlik,
 11.  Genellikle omuz ve kalçada görülen şiddetli kas ağrısı,

nasıl kullanılır ?

 1.  Kol ve bacaklarda ve boyun kaslarında zayıflık ile döküntü,
 2.  Eklemlerde ağrı veya iltihap (romatizmal polimiyalji),
 3.  Kan damarlarında iltihaplanma (vaskülit),
 4.  Deride olağan dışı morluk oluşumu, deri döküntüsü, kabarıklık (dermatomiyozit), kurdeşen, güneşe karşı duyarlılık, ateş, cilt kızarması,
 5.  Nefes darlığı (dispne) ve kendini iyi hissetmeme,
 6. Lupus (bir insanın bağışıklık sisteminin kendi vücut hücrelerine saldırması) benzeri reaksiyon (deri döküntüsü, eklem bozukluğu ve kan hücrelerindeki etkiler dahil).
 7. Karaciğer iltihabına bağlı cilt ve gözlerde sarılaşma, kaşıntı, idrarın koyu renk alması veya dışkının soluk renk alması, iştah kaybı, yorgun veya zayıf hissetme
 8. Şiddetli karın ağrısıyla birlikte pankreas iltihabı.

Aşağıdaki yan etkiler seyrek olarak bildirilmiştir:

 1. Kansızlık (alyuvar hücresi sayısında azalma – anemi).
 2. Kol ve bacaklarda zayıflık veya hissizlik
 3. Baş ağrısı, karıncalanma hissi, baş dönmesi,
 4. Sindirim bozuklukları (karın ağrısı, kabızlık, karında şişkinlik, hazımsızlık, ishal, bulantı, kusma),
 5. Döküntü, kaşıntı, saç kaybı,
 6. Güçsüzlük,
 7. Hafıza kaybı, kafa karışıklığı (konfüzyon),
 8. Bazı laboratuvar kan testlerinde karaciğer fonksiyonlarının ve bir kas enziminin (kreatin kinaz) yükselmesi.

Aşağıdaki yan etkiler çok seyrek olarak bildirilmiştir:

 1. Uyuma güçlüğü,
 2. Hafızada zayıflık,
 3. Karaciğer yetmezliği (ciddi karaciğer problemleri, ciltte ve gözlerde sararma)

Aşağıdaki yan etkilerin sıklığı eldeki verilerden tahmin edilememektedir (Bilinmiyor):

 1. Erektil disfonksiyon,
 2. İnatçı öksürük ve/veya nefes darlığı veya ateş gibi solunum problemlerine yol açan akciğerlerde iltihaplanma,
 3. Depresyon
 4. Tendon kopmasını da içeren tendon problemleri (tendon, kasları kemiğe bağlayan sert dokuya verilen isimdir)

Bazı statinlerle bildirilen diğer olası yan etkiler:

 1. Uyku bozuklukları (kabuslar dahil),
 2. Seksüel problemler.
 3. Diyabet (kanınızdaki şeker ve yağ düzeyinde ya da kan basıncınızda yükselme varsa veya fazla kiloluysanız, diyabet riski daha yüksektir. Doktorunuz bu ilacı kullanırken sizi takip edecektir),

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZOCOR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 1. Doktorunuz sizin rahatsızlığınıza, mevcut tedavinize ve kişisel risk durumunuza göre size uygun dozu belirleyecektir.
 2. ZOCOR’u her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
 3. ZOCOR kullanırken aynı zamanda kolesterol düşürücü bir diyet de uygulamalısınız.

Kullanılması tavsiye edilen doz:

 1. ZOCOR’un doz aralığı lOmg, 20mg, 40mg, 80mg/gün’dür.
 2. Doktorunuz hangi dozun sizin için en uygun doz olduğunu size anlatacaktır.
 3. Günde maksimum doz olan 80 mg’lık doz ayarlamasını doktorunuz en az 4 hafta sonra yapabilir.
 4. Günde 80 mg’dan fazla kullanmayınız. Yukarda listelenen ilaçlardan kullanıyorsanız veya böbrek hastalığınız var ise doktorunuz daha düşük doz önerecektir.
 5. Doktorunuz ZOCOR’u size safra asidi salgılatıcısı (Sekestranı) denilen (kolesterol düşürücü) bir ilaçla birlikte reçete etmişse ZOCOR’u ya bu ilaçtan en az 2 saat önce ya da en az 4 saat sonra kullanmalısınız.

Uygulama yolu ve metodu

 1. Ağızdan alınmalıdır.
 2. ZOCOR’u akşamlan alınız. Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.
 3. Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (bir bardak su ile).

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

 1. 10-17 yaş arası çocuklarda, tavsiye edilen başlangıç dozu akşamlan alınan günlük 10 mg’dır. Tavsiye edilen maksimum doz günlük 40 mg’dır.
 2. 10-17 yaş arası erkeklerde ve regl dönemi en az 1 yıl önce başlamış kızlarda güvenli olma durumu ve etkili olma durumu incelenmiştir. ZOCOR 10 yaşından küçük çocuklarda çalışılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı

 1. Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

Özel kullanım durumları

 1. Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, doktorunuzun ilacınızın dozunda ayarlama yapması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği:

 1. Doktorunuz ZOCOR kullanmaya başlamadan önce karaciğerinizin durumunu değerlendirmek amacıyla ya da ZOCOR kullanırken herhangi bir karaciğer hastalığına ait belirtileriniz olursa kan testleri isteyebilir. Karaciğer hastalığınız varsa ZOCOR kullanmayınız. Fazla miktarda alkol tüketiyorsanız doktorunuza bilgi veriniz.
 2. Eğer ZOCOR ’urı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOCOR kullanırsanız

 1. ZOCOR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZOCOR’i kullanmayı unuttuysanız

 1. İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.
 2. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZOCOR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 1. Simvastatin veya ilacın bileşenindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa),
 2. Aktif bir karaciğer hastalığınız varsa,
 3. Gebe iseniz, gebe kalma olasılığınız varsa veya emziriyorsanız,

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız;

 1. İtrakonozol, ketokonazol, posakonazol veya vorikonazol (mantar enfeksiyonu tedavisi için kullanılan ilaçlar),
 2.  Eritromisin, klaritromisin veya telitromisin (enfeksiyonlar için kullanılan antibiyotikler)
 3.  İndinavir, nelfınavir, ritonavir ve sakinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri (AIDS enfeksiyonları için)
 4.  Boceprevir ya da telaprevir (hepatit C virüs enfeksiyonları tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 5.  Nefazodon (bir depresyon ilacı)
 6.  Gemfıbrozil (kolesterol düşürücü bir ilaç)
 7.  Siklosporin (organ nakli geçirmiş hastalarda kullanılan bir ilaç)
 8. Danazol (rahim yangısı (iltihabı) -endometriyozis- tedavisinde kullanılan yapay hormon)
 9. Fusidik asit (bakteri enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız veya son 7 gün içerisinde kullandıysanız.

ZOCOR’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 1. Alerjiler dahil tıbbi rahatsızlıklarınız varsa,
 2. Fazla miktarda alkol tüketiyorsanız,
 3. Daha önceden karaciğer hastalığı geçirdiyseniz,
 4. Herhangi bir ameliyata girecekseniz, bir süreliğine ZOCOR tabletleri almayı durdurmanız gerekebilir.
 5. AsyalIysanız, zira size farklı bir doz gerekebilir.
 6. ZOCOR kullanmaya başlamadan önce ve eğer ZOCOR kullanımı sırasında sizde karaciğer problemi semptomları oluşursa doktorunuz size kan testi yapmalıdır. Bu, karaciğerinizin ne kadar iyi çalıştığını kontrol etmek içindir.
 7. Doktorunuz ayrıca ZOCOR kullanmaya başladıktan sonra da karaciğerinizin ne kadar iyi çalıştığını kontrol etmek için kan testleri yapmak isteyebilir.
 8. Diyabetiniz veya diyabet gelişme riskiniz varsa bu ilacın kullanımı sırasında doktorunuz sizi yakından takip edecektir. Kanınızda şeker veya yağ miktarları yüksekse, fazla kiloluysanız ve kan basıncınız yüksekse sizde diyabet gelişme riski muhtemeldir.
 9. Ciddi akciğer hastalığınız varsa doktorunuza bildiriniz.
 10. Kaslarınızda açıklanamayan ağrı, hassasiyet veya zayıflık hissederseniz hemen doktorunuza başvurunuz. Çünkü, nadir durumlarda bu kas problemleri böbreklerde hasara yol açan ciddi bir kas hastalığına dönüşebilir ve çok nadiren de olsa ölüm meydana gelebilir.
 11. Kas hastalığı riski ZOCOR’un yüksek dozlarında (özellikle 80 mg dozunda) daha fazladır. Kas hastalığı riski ayrıca bazı hastalarda daha yüksektir.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza bildiriniz:

 1. Fazla miktarda alkol tüketiyorsanız,
 2. Böbrek problemleriniz varsa,
 3. Tiroid problemleriniz varsa,
 4. 65 yaşın üstündeyseniz,
 5. Kadın iseniz,
 6. Daha önceden, fıbratlar veya statinler adı verilen kolestrol düşürücü ilaçlara karşı kas problemleri yaşadıysanız,
 7. Sizin veya yakın akrabalarınızın kalıtımsal bir kas hastalığı varsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZOCOR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 1. ZOCOR aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.
 2. Greyfurt suyunda bulunan bileşenlerden bir veya birkaçı ZOCOR dahil bazı ilaçların vücuttaki etkisini değiştirebilir. Greyfurt suyu, ZOCOR’la birlikte alınmamalıdır.

Hamilelik

 1. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız ZOCOR kullanmayınız.
 3. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen ilacı kullanmayı bırakınız ve doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 1. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Emziriyorsanız ZOCOR kullanmayınız. Çünkü anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

 1. ZOCOR’un araç ve makine kullanımı üzerinde etki etmesi beklenmez; fakat bazı kişilerin ZOCOR kullandıktan sonra baş dönmesi yaşayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuza bildirmeniz çok önemlidir. ZOCOR ile birlikte bu ilaçların kullanımı kas problemleri riskini artırabilir (bunlardan bazıları yukarıda “ZOCOR’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız” başlığında belirtilmiştir).

 1. Siklosporin (genellikle organ nakli yapılan hastaların kullandığı bir ilaç)
 2. Danazol (uterus (rahim) iltihabı -endometriyozis- tedavisinde kullanılan yapay hormon)
 3. İtrakanazol, ketokonazol, flukonazol, vorikonazol veya posakonazol gibi ilaçlar (mantar enfeksiyonu tedavisi için)
 4. Gemfıbrozil ve bezafıbrat gibi fıbrat türü ilaçlar (kolesterol düşürücü ilaçlar)
 5. Eritromisin, klaritromisin, telitromisin veya fusidik asit (bakteriyel enfeksiyonlara karşı ilaçlar). Bu ilacı kullanırken fusidik asit almayınız. Ayrıca bkz. Bölüm 4. ‘Olası yan etkiler nelerdir?’
 6. İndinavir, nelfınavir, ritonavir ve sakinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri (AIDS ilaçlan)
 7. Boceprevir ya da telaprevir (hepatit C virüs enfeksiyonları tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 8. Nefazodon (bir depresyon ilacı)
 9. Amiodaron (düzensiz kalp atımı için ilaç)
 10. Verapamil, diltiazem veya amlodipin (yüksek tansiyon, kalp hastalığı ile alakalı göğüs ağrısı ve diğer kalple ilgili durumlar için ilaç)
 11. Kolşisin (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Özellikle aşağıdakilerden birini kulanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 1. Varfarin, fenprokumon veya asenokumarol (antikoagulan) gibi kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar
 2. Fenofıbrat (kolesterol düşürücü diğer bir ilaç)
 3. Niasin (kolesterol düşürücü diğer bir ilaç)
 4. Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç)

 

ZOCOR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

%d blogcu bunu beğendi: