Zitromax nasıl kullanılır ?

ZITROMAX, makrolid olarak adlandırılan antibiyotik grubundandır. Bazı bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu, aşağıda örnekleri bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

• Göğüs, boğaz ve burun enfeksiyonları (bronş iltihabı, akciğer iltihabı, ve sinüzit gibi)

• Streptococcus pyogenes’in neden olduğu bademcik iltihabı (tonsilit), boğaz ağrısı (farenjit) tedavisinde penisilin alerjisi varlığında

• Kulak enfeksiyonlan

• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (apse veya çıban gibi)

• Chlamydia adlı organizmanın neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıklar

• Haemophilus ducreyi isimli bir mikroorganizmanın neden olduğu bağlı yumuşak doku ülseri ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoeae isimli bir mikroorganizmanın yol açtığı eşlik eden başka enfeksiyonun olmadığı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

Nedir ?KullanımıTalimatlarPDF

Olası yan etkiler nelerdir ?

Bu ilacı aldıktan sonra aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, bunu hemen doktorunuza bildiriniz. Seyrek görülmelerine rağmen, belirtiler şiddetli olabilir.

 1.  ZITROMAX kullanımı sırasında düzensiz kalp atışı, nefes kesilmesi, baş dönmesi veya baygınlık hali
 2.  Ani olarak gelişen hırıltılı solunum,
 3.  Nefes almada zorluk,
 4.  Göz kapaklarının şişmesi,
 5.  Yüz veya dudakların şişmesi,
 6.  Döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa).

ZITROMAX alırken en sık görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bunlar tedavi sırasında vücudunuz ilaca alıştıkça yok olabilir. Bu yan etkilerden biri size rahatsızlık vermeye devam ediyorsa doktorunuza bildiriniz.

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok yaygın:

 1. İshal
 2. Karın ağrısı
 3. Bulantı
 4. Gaz

Yaygın:

 1. Baş ağrısı, sersemlik
 2. Karıncalanma, iğne batması veya deride uyuşma
 3. Anormal tat bozukluğu, iştah kaybı
 4. Görmede bozukluk, duyu kaybı
 5. Kusma, hazımsızlık
 6. Döküntü, kaşıntı
 7. Eklem ağrısı
 8. Düşük Lenfosit (bir çeşit beyaz kan hücresi), yüksek eozinofıl (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı
 9. Düşük kan bikarbonatı Yorgunluk
 10. Yaygın olmayan:
 11. Ağız ve vajinada mantar enfeksiyonu (pamukçuk)
 12. Düşük Lökosit (bir çeşit beyaz kan hücresi) ve nötrofıl (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı
 13. Çeşitli seviyelerde aleıjik reaksiyonlar
 14. Yaygın döküntü ve derinin soyulması
 15. Işığa veya güneşe maruziyette bağlı ciddi deri reaksiyonları
 16. Kurdeşen
 17. Sinirlilik
 18. Doku hissiyatında azalma Uykuya meyil Uyumakta zorluk
 19. Kulak çınlaması, duyma kaybı (geri dönüşümsüz)
 20. Düzensiz kalp atışı Kabızlık
 21. Karaciğer inflamasyonu Göğüs ağrısı Kuvvetten düşme Şişkinlik Genel rahatsızlık
 22. Anormal laboratuar test değerleri (örn. Kan veya karaciğer testleri)
 23. Karın ağrısının eşlik ettiği kusma (kanlı veya kan olmadan)

Seyrek:

 1. Endişe
 2. Baş dönmesi (vertigo)
 3. Anormal karaciğer fonsiyonları
 4. Pazarlama sonrası elde edilen ek yan etkiler Bilinmiyor:
 5. Saldırganlık, endişe, havale, hiperaktivite, bayılma Koku kaybı veya koku duyusunda değişiklik, tat kaybı Kalp ritim bozukluğu, çok hızlı kalp atışı, düzensiz kalp atışı Düşük kan basıncı
 6. Pankreas inflamasyonu, dilde renk değişikliği, ciddi deri reaksiyonları Karaciğer yetmezliği, karaciğerin işlevini yitirmesi, sarılık, deride kızarıklık
 7. Böbrek yetmezliği, böbrekte inflamasyon Anormal elektrokardiyogram (EKG)
 8. Ateş ve diyarenin eşlik ettiği karın ağrısı Kolayca morarma veya kanama Koyu renk idrarın eşlik ettiği yorgunluk hali Bölgesel kas güçsüzlüğü

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZITROMAX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 1. ZITROMAX günlük tek doz olarak alınmalıdır.
 2. Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg’dır.
 3. Tüm diğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarak alınan 1500 mg’dır.
 4. S.Pyogenes tonsilit/farenjit tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. Gün 500 mg daha sonraki günler (2, 3, 4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.
 5. Ağızdan bütün olarak yutulmalıdır

Çocuklarda kullanımı

 1. 45 kg’ın üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. Çocuklarda tonsilit/farenjit dışında herhangi bir tedavi için maksimum tavsiye edilen toplam doz 1500 mg’dır. Tonsilit/farenjit tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. Gün 500 mg daha sonraki günler (2, 3, 4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.
 2. 45 kg’ın altındaki çocuklar için oral süspansiyon formları mevcuttur.
 3. 6 ayın altındaki bebeklerde azitromisinin etkinliği ve güvenliliği henüz gösterilmemiş olduğundan kullanılması önerilmez.
 4. Yaşldarda kullanımı:
 5. Yaşlılar için erişkinler ile aynı doz kullanılır.

Özel kullanım durumları

 1. Hafif ve orta seviyede böbrek bozukluğunuz varsa , doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa azitromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
 2. Karaciğer yetmezliği:
 3. Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğunuz varsa, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir.
 4. Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
 5. Eğer ZITROMAX ‘m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZITROMAX kullanırsanız

 1. Çok fazla ZITROMAX alırsanız kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. İlacın kalanını yanınızda götürünüz.
 2. ZITROMAX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZITROMAX’i kullanmayı unuttuysanız

 1. ZITROMAX’ı almayı unutursanız mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozu zamanında alınız.
 2. ZITROMAX ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:
 3. ZITROMAX almayı çok erken bırakırsanız, enfeksiyon yeniden oluşabilir.
 4. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız dahi ZITROMAX’ı doktorunuz uygun gördüğü sürece kullanınız. Doktorunuz ile konuşmadan ZITROMAX kullanmayı durdurmayınız.
 5. Bu ürünün kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZITROMAX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 1.  ZITROMAX veya eritromisin/klaritromisin gibi diğer makrolid antibiyotiklere veya ZITROMAX’ın içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjik iseniz. Aleıjik reaksiyon deri döküntüsüne veya hırıltılı solunuma yol açabilir.
 2.  Karaciğer sorunlarınız varsa.
 3.  Ergotamin (migren tedavisinde kullanılır) gibi ergot türevlerinden birini kullanıyorsanız.

ZITROMAX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 1.  Böbrek sorunlarınız varsa.
 2.  Kalp hastalığınız varsa.
 3.  Bir toplulukta müştereken meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları varsa
 4.  Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi teşhisi konulduysa veya şüphesi varsa.
 5.  Yatan hasta iseniz.
 6.  Yaşlı veya aşırı güçsüz iseniz.
 7.  Diğer ciddi sağlık problemleriniz varsa (bağışıklık sistem yetmezliği veya doğuştan dalak olmaması/cerrahi müdahale ile dalağın alınmış olması (aspleni) durumları, vb.).
 8.  Karaciğer hastalığınız varsa.
 9.  Diğer antibiyotik ilaçlarında olduğu gibi, mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyon riski doktorunuz tarafından gözlemlenmelidir.
 10.  İshal problemi oluşursa.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZITROMAX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 1. ZİTROMAX’ı yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınız

Hamilelik

 1. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Gebeyseniz, gebe kalmaya çalışıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan ZITROMAX almamalısınız.
 3. ZITROMAX sadece gerektiğinde gebelik esnasında kullanılmalıdır.

Emzirme

 1. ZITROMAX’ın anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
 2. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

 1. ZITROMAX’ın araç veya makine kullanımınızı etkilemesi beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 1.  Ergot veya ergotamin
 2.  Varfarin veya kan pıhtılarını önleyen benzer bir ilaç
 3.  Siklosporin (organ veya kemik iliği naklinde nakil reddini önlemek ve tedavi etmek için bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır)
 4.  Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)
 5.  Teofılin (astım tedavisinde kullanılır)
 6.  Nelfınavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılr)
 7. Hazımsızlık için antasit alıyorsanız, ZITROMAX’ı antasit alınmadan bir saat önce veya antasit aldıktan iki saat sonra almalısınız.
 8. ZITROMAX ile birlikte rifabutin alan hastalarda kandaki parçalı hücre sayısında azalma görülmüştür.

 

ZITROMAX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

%d blogcu bunu beğendi: