Zirid nedir ve ne için kullanılır?

ZİRİD, karında şişlik, rahatsızlık ve midede aşın dolgunluk hissi, mide ağrısı, iştahsızlık, göğüste yanma hissi, bulantı ve kusma gibi mide-barsak hızının azaldığı hazımsızlık belirti ve bulgularının giderilmesinde kullanılır.

Nedir ?Yan EtkileriKullanımıTalimatlarPDF

ZIRID nedir ve ne için kullanılır?

 1.  ZİRİD beyaz ila beyazımsı renkte, ortası çentikli, iki yüzü dışbükey şeklinde film tablettir.
 2.  40 ve 100 film tabletlik blister ambalajlarda bulunur.
 3.  ZİRİD aktif madde olarak sindirim kanalı hızım (besinsel içeriğin sindirim kanalı boyunca geçişi için vazgeçilmez olan otomatik mide ve barsak hareketleri) arttıran ve bulantı ile kusmayı önleyen itoprid içerir.
 4.  ZİRİD, karında şişlik, rahatsızlık ve midede aşın dolgunluk hissi, mide ağrısı, iştahsızlık, göğüste yanma hissi, bulantı ve kusma gibi mide-barsak hızının azaldığı hazımsızlık belirti ve bulgularının giderilmesinde kullanılır.
 5.  ZİRİD yalnız erişkinlerin kullanımı içindir.

Olası yan etkiler nelerdir ?

 1.  Ani gelişen hınltılı solunum
 2.  Solunum güçlüğü
 3.  Göz kapaklannda
 4.  Yüz veya dudaklarda şişme,
 5.  Ciltte döküntü
 6.  Kızanklık veya kaşıntı (özellikle tüm gövdeyi içeren).
 7.  Emzirme dönemi dışında meme bezleri tarafindan süt üretilmesi ve salgılanması (gal aktöre)
 8.  Erkeklerde meme dokusunun büyümesi (jinekomasti)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1.  Sanlık
 2.  Bel ve göğüs ağnsı
 3. Laboratuar bulgulan (klinik testlerdeki değişiklikler)
 4.  Akyuvar sayısında azalma (lökopeni)
 5.  Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni)
 6.  BUN ve kreatinin (böbrek fonksiyon testi değerleri) düzeylerinde artış
 7.  Prolaktin (süt hormonu) düzeyinde artış
 8.  AST (SGOT), ALT (SGPT), gama-GTP, alkalin fosfataz ve bilirubin değerlerinde (karaciğer fonksiyon testi değerleri) artış

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 1.  Baş ağnsı
 2.  Uyku bozukluklan
 3.  Sersemlik hissi
 4.  Titreme (tremor)
 5.  İshal,
 6.  Mide ağnsı
 7.  Artmış salgı ve tükrük salgılanması (salivasyon),
 8.  Kabızlık
 9.  Bulantı
 10.  Yorgunluk
 11.  İritabilite (kişinin dış etkenlere karşı aşın reaksiyon göstermesi)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZIRID nasıl kullanılır ?

 1. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
 2. ZIRID’in uygun dozu ve tedavi süresine hekiminiz karar verecektir.
 3. Erişkinler için olağan günlük doz yemeklerden önce günde üç kez bir tablettir.
 4. Hastalığın seyrine göre bu doz azaltılabilir.

Uygulama yolu ve metodu

 1. ZİRİD’i yemeklerden önce bir bardak su ile alınız.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda, erişkinler için belirtilen doz kullanılmalıdır. Herhangi bir istenmeyen etkide ilacın günlük dozu azaltılmalı ya da tedavi sonlandınlmalıdır..

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

 1. Böbrek yetmezliği olan hastalarda ZİRİD kullanılırken hastalar dikkatlice izlenmeli ve herhangi bir istenmeyen etki görüldüğünde, ilacm dozu azaltılmalı ya da tedavi sonlandınlmalıdır..

Karaciğer yetmezliği:

 1. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ZİRİD kullanılırken hastalar dikkatlice izlenmeli ve herhangi bir istenmeyen etki görüldüğünde, ilacın dozu azaltılmalı ya da tedavi sonlandınlmalıdır..
 2. Eğer ZİRİD ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZIRID kullanırsanız

 1. ZIRID’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZIRID’i kullanmayı unuttuysanız

 1. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 2. ZİRİD ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:
 3. Eğer ZİRİD ile tedaviyi zamanından önce keserseniz hastalığınız ile ilgili bulgular tekrar ortaya çıkabilir. Hastalığın belirtilerinde azalma/ortadan kalkma olsa dahi tedavinizi yanda bırakmayınız.
 4. Doktorunuza danışmadan ZİRİD kullanmayı sonlandırmayınız.

ZIRID’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 1.  İtoprid ya da ürünün içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı alerjiniz varsa, (aşırı duyarlılık)
 2.  Sindirim sisteminden kanama, tıkanma ya da delinme gibi mide boşalmasının hızlanmasının zararlı olabileceği bir durumunuz varsa.
 3. Çocuk, gebe veya emziriyorsanız kullanmayınız.

ZIRID’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 1. ZİRİD’i kullanan hastalar dikkatle izlenmeli ve advers bir olay (beklenmeyen bir yan etki) görüldüğünde dozun azaltılması ya da tedaviye son verilmesi gibi uygun önlemler hekiminiz tarafından alınmalıdır.
 2. İtoprid kullanımı sırasında asetilkolinin etkisi artabilir ve buna bağlı olarak kolinerjik yan etkilere (ishal, aşın idrar yapma, kusma, nefes darlığı, aşın gözyaşı salgılanması, aşırı tükrük salgılanması, göz bebeklerinde küçülme) neden olabilir.
 3. ZİRİD’in yiyecek ya da içeceklerle alınması
 4. ZİRİD yemeklerden önce alınmalıdır.

Hamilelik

 1. İlacı kullanmadan ünce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Gebelik süresince ya da gebe olduğunuzdan kuşkulanıyoranız ZİRİD kullanmayınız..
 3. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 1. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 1. Antikolineıjik maddeler (astım, kronik akciğer hastalığı, ishal, Parkinson hastalığı için ve -örneğin idrar kesesinde – düz kas spazmlarını azaltmak için kullanılırlar) itopridin etkisini azaltırlar.
 2. İtoprid, gastrokinetik etkisi nedeniyle eş zamanlı olarak ağız yoluyla alınan diğer ilaçlann mide-barsak sisteminden emilimini etkileyebilir. Bu nedenle terapötik indeksi dar olan ilaçlar, uzatılmış salınımlı ilaçlar ve enterik kaplı ilaç formülasyonlan ile birlikte kullanımda dikkatli olunmalıdır.
 3.  İtopridin diğer ilaçlar üzerinde ve diğer ilaçlann itoprid üzerinde başka bir etkileşimi tespit edilmemiştir.
 4. Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
ZIRID prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır.

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

%d blogcu bunu beğendi: