Zinnat Forte nedir ve ne için kullanılır?

ZİNNAT bileşimindeki sefuroksim; önemli hedef proteinlere bağlanarak bakterilerde hücre duvarı sentezini önleyerek öldürücü etki gösterir.

Nedir ?KullanımıTalimatlarPDF

Duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Kullanıldığı başlıca enfeksiyonlar:

 1.  Üst solunum yolu enfeksiyonları: Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, sinüzit, bademcik iltihabı, farenjit (yutak iltihabı) gibi.
 2.  Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akut bronşit ve kronik bronşitin ani alevlenmeleri ve pnömoni (akciğer iltihabı) gibi.
 3.  Genital enfeksiyonlar ve idrar yolları enfeksiyonları: Piyelonefrit (idrar yolları ve böbrek iltihabı), mesane iltihabı ve idrar yolu iltihabı gibi.
 4.  Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Çıban (furonkül), irinli deri enfeksiyonu (piyoderma), bulaşıcı, yüzeysel, mikrobik deri enfeksiyonu (impetigo) gibi.
 5.  Bel soğukluğu (gonore): Akut ve komplike olmayan gonokoklardan kaynaklanan idrar yolu iltihabı ve rahim ağzı iltihabı (servisit).
 6.  Erken Lyme hastalığının (kene ısırması ile insana geçen Borrelia burgdorferi adlı bakterinin yol açtığı hastalık) tedavisinde ve takiben yetişkin ve 12 yaştan büyük çocuklarda geç Lyme hastalığının önlenmesinde.

Olası yan etkiler nelerdir ?

 1.  Cok yaygın: 10 hastanın en az birinde gorulebilir.
 2.  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla gorulebilir.
 3.  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla gorulebilir.
 4.  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az gorulebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla gorulebilir.
 5.  Cok seyrek: 10.000 hastanın birinden az gorulebilir.
 6.  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

Yaygın görülen yan etkiler:

 1.  Candida çoğalması (bir tür mantar enfeksiyonu)
 2.  Eozinofili (kanda eozinofil sayısında artış)
 3.  Baş ağrısı, baş dönmesi
 4.  Ishal, bulantı, karın ağrısı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar
 5.  Karaciğer enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT)) geçici yükselmeler

Yaygın görülmeyen yan etkiler:

 1.  Pozitif Coomb’s testi (alyuvarlarla ilgili bir kan testi), kanda trombosit sayısında azalma, kanda lokosit sayısında azalma
 2.  Deri döküntüleri dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
 3.  Kusma
 4. Seyrek görülen yan etkiler:
 5.  Kurdeşen, kaşıntı dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
 6.  Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı)

Çok seyrek görülen yan etkiler:

 1.  Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
 2.  İlaç ateşi, serum hastalığı, ani aşırı duyarlılık (anafilaksi) dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
 3.  Sarılık (ağırlıklı olarak safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık), karaciğer iltihabı
 4.  Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzeyen kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu)
 5.  Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 6.  Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 7. Pazarlama sonrası deneyimlerden edinilen verilere göre ürolojik bozukluklardan biri olan böbrek fonksiyon bozukluğu da görülen yan etkiler arasında bulunmaktadır.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZINNAT FORTE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 1. ZINNAT’ı doktorunuzun size tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Olağan tedavi süresi 7 gündür (5 – 10 gün arası).
 2. Yetişkinlerde; birçok enfeksiyon için tavsiye edilen doz günde 2 kez 250 mg’dır. Ancak doktorunuz durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu artırabilir veya azaltabilir.
 3. Çocuklarda; birçok enfeksiyon için tavsiye edilen doz günde 2 kez 125 mg’dır. Ancak doktorunuz çocuğunuzun durumunun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu artırabilir veya azaltabilir.

Uygulama yolu ve metodu

 1. ZINNAT ağızdan alınır.
 2. En iyi şekilde etki gösterebilmesi için ilacınızı yiyeceklerle birlikte alınız.
 3. ZİNNAT süspansiyon her kullanımdan önce süspansiyonun şişenin içinde hareket ettiği görülene kadar kuvvetle sallanarak çalkalanmalıdır.
 4. Arzu edilirse ZİNNAT sulandırıldıktan sonra, soğuk meyve suyu, süt gibi içeceklere karıştırılabilir, ancak bu karışım çok bekletilmeden hemen alınmalıdır. ZINNAT’ı sıcak içeceklerle karıştırmayınız.
 5. ZİNNAT toz halindedir, bu yüzden ilk önce sulandırmak gerekir. ZİNNAT’ı sulandırmak için aşağıdaki talimatları takip ediniz.
 6. Sulandırmadan önce granülleri gevşetmek için şişeyi şekilde gördüğünüz gibi çalkalayınız. Kapağı ve şişenin ağzındaki membranı açınız. Eğer bu membran zarar görmüşse veya yoksa ilacı eczaneye iade ediniz.
 7. Ölçü kabı ile 35 ml su ilave ediniz ve şişenin kapağını tekrar kapatınız.
 8. Şişeyi başaşağıya çeviriniz ve şekilde görüldüğü gibi sağa sola (homojen bir süspansiyon elde edilene kadar, en az 15 saniye) kuvvetlice sallayınız.
 9. Şişeyi ilk duruma getirerek tekrar kuvvetle çalkalayınız. Hazırlanan süspansiyon ilk dozdan önce bir saat bekletilmelidir.
 10. 6. Süspansiyon 5 ml’lik ölçü kaşığı ile uygulanabilir.
 11. Her kullanımdan önce şişeyi çalkalamayı unutmayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

 1. 3 aylıktan küçük çocuklarda ZİNNAT kullanımı ile ilgili deneyim yoktur.

Yaşlılarda kullanımı

 1. Veri yoktur.

Özel kullanım durumları

 1. Böbrek yetmezliği: Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz bilgilendiriniz, ilacınızın dozunda değişiklik yapması gerekebilir.
 2. Karaciğer yetmezliği: Veri yoktu
 3. Eğer ZINNATın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 4. Kullanmanız gerekenden daha fazla ZINNAT FORTE kullanırsanız
 5. ZINNAT aşırı dozda alındığında kasılmalara neden olabilir.
 6. ZINNAT tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZINNAT FORTE’i kullanmayı unuttuysanız

 1. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZINNAT FORTE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 1. ZINNAT tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

ZINNAT FORTE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 1.  Eğer sefuroksime, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya ZINNAT’ın bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa.

ZINNAT FORTE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 1.  Daha önce sefalosporin grubu diğer antibiyotiklere, penisilinlere veya diğer ilaçlara karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2.  Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi ZINNAT’ın da uzun süreli kullanımı, duyarlı olmayan organizmaların (Candida, enterekoklar, Clostridium difficile) aşırı çoğalmasına neden olabilir. Böyle durumlarda doktorunuz tedavinizi sonlandırmaya karar verebilir.
 3.  Antibiyotik kullandığınız sırada veya sonrasında ishal olursanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz ishalin ciddiyetine göre uygun bir tedaviye başlayacaktır.
 4.  ZINNAT doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanırsa bu ilaçların etkisini azaltabilir. Bu nedenle tedaviniz süresince ilave doğum kontrol önlemleri almanız tavsiye edilir.
 5.  Lyme hastalığının ZINNAT ile tedavisini takiben Jarisch-Herxheimer reaksiyonu (ateş, titreme, kas ağrısı, baş ağrısı ve taşikardi gibi belirtileri vardır) görülebilir. Bu, genellikle Lyme hastalığının antibiyotiklerle tedavisini takiben görülebilen bir reaksiyondur.
 6.  Eğer şeker testi için idrar verecekseniz, ZINNAT bu testin sonucunu etkileyebilir.
 7.  ZINNAT şeker (sukroz) içermektedir, eğer şeker hastalığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 8.  ZINNAT aspartam içermektedir. Eğer, fenilketonüri hastasıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

ZINNAT FORTE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 1. En iyi şekilde etki gösterebilmesi için, ZINNAT yiyeceklerle birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

 1. ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2.  ZINNAT’ın deneysel olarak kanıtlanmış zararlı bir etkisi bulunmamaktadır ancak bütün ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin erken dönemlerinde dikkatli kullanılmalıdır.
 3. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 1. ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. ZINNAT anne sütüne de geçtiğinden emziren anneler dikkatli kullanmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

 1. ZINNAT baş dönmesine yol açabilir, bu nedenle eğer ZINNAT aldıktan sonra araç ve makine kullanmayı düşünüyorsanız tedaviye vereceğiniz yanıtı görene kadar dikkatli olmalısınız.

ZINNAT FORTE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 1. ZINNAT aspartam içerir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.
 2. ZINNAT sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 1. Midedeki asit miktarını azaltan ilaçlarla birlikte alındığında ZINNAT’ın etkisi azalabilir. ZINNAT doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanırsa bu ilaçların etkisini azaltabilir. Tedaviniz süresince bazı kan testleri yaptırmanız gerekirse (Ferrisiyanid testi veya Coombs testi) doktorunuza ZINNAT kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü ZINNAT bu testlerin yanlış sonuçlanmasına yol açabilir.
 2. Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
ZINNAT FORTE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

%d blogcu bunu beğendi: