ZILCEF nasıl kullanılır ?

ZİLCEF, yetişkinlerde boğaz, bademcik veya sinüs iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının, bronş iltihabı ve zatüre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının ve kısa süreli idrar kesesi iltihabı (sistit) dahil komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Nedir ?KullanımıTalimatlarPDF

Olası yan etkiler nelerdir ?

Aşağıdakilerden biri olursa ZILCEF’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 1. Kaşıntı
 2. Ciltte kızarıklık
 3. Döküntü
 4. Yüz ve boğazda ödem
 5. Rutin kan testlerinizde ALT ve AST olarak adlandırılan karaciğer enzim seviyelerinizde yükselme
 6. Sanlık

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Kan testi sonuçlarınıza göre kandaki beyaz hücrelerin sayısının azalması (lökopeni)
 2. Kan testi sonuçlarınıza göre kan pulcuklannın azalması (trombositopeni)
 3.  Kan testi sonuçlarınıza göre kanın pıhtılaşmasında (protrombin zamanında) uzama
 4.  Kan testi sonuçlarınıza göre kan üresinde ve serum kreatininde hafif yükselme
 5. Pişik
 6. İlaca duyarlı olmayan organizmaların gelişmesi (süperenfeksiyon)
 7. Genital kaşıntı, vajinada iltihaplanma
 8. Ateş
 9. Serum hastalığı (bazı ilaçların verilmesinden 7-12 gün sonra ortaya çıkan aleıji tepkisi)
 10. Stevens Johnson sendromu
 11. Kalın bağırsak iltihabı

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 1. İshal
 2. Bulantı
 3. Kusma
 4. Karın ağrısı
 5. Baş dönmesi
 6. Fiziksel ve ruhsal aşın hareketlilik durumu
 7. Baş ağrısı
 8. Sinirlilik
 9. Uykusuzluk
 10. Zihin karışıklığı
 11. Uyuklama
 12. Dişlerde renk değişmesi Bunlar ZİLCEF’in hafif yan etkilerdir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZILCEF nasıl kullanılır ?

 1. ZİLCEF’i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yaşlılarda kullanımı

 1. Sizin için hangi dozun uygun olduğunu doktorunuz belirleyecektir. Doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.
 2. En yüksek günlük pediatrik doz, yetişkinler için önerilen günlük en yüksek dozu geçmemelidir.
 3. Üst solunum yolu enfeksiyonları ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının (Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının) tedavisinde, ZİLCEF 10 gün süreyle uygulanmalıdır.
 4. İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

Uygulama yolu ve metodu

 1. Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.
 2. ZİLCEF tabletleri yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.

Değişik yaş grupları

 1. Yeterli çalışma olmadığından, ZİLCEF’in 6 aydan küçük bebeklerde kullanılması önerilmemektedir.

Özel kullanım durumları

 1. Böbrek yetmezliği: Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda ZİLCEF dozunun ayarlanması gerekebilir.
 2. Eğer ZİLCEF’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZILCEF kullanırsanız

 1. ZİLCEF’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZILCEF’i kullanmayı unuttuysanız

 1. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 2. ZİLCEF ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler
 3. Doktorunuz ZİLCEF İle tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.
 4. Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZILCEF’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 1.  Sefprozil’e, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya ZİLCEF’in diğer bileşenlerine karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz.

ZILCEF’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 1.  Penisiline karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz,
 2.  Tedavi sırasında ishal olursanız,
 3.  Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa (bu durumda dozun değiştirilmesi gerekebilir)
 4.  Güçlü idrar söktürücü ilaçlar (diüretikler) ile tedavi oluyorsanız.
 5. ZİLCEF’in uzun süre kullanımı duyarlı olmayan organizmaların gelişimine (süperenfeksiyona) neden olabilir. Eğer tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa, uygun önlemlerin alınması gerekir.
 6. ZİLCEF, özellikle kalın barsak iltihabı olan ve mide-bağırsak ile ilgili hastalık geçmişi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 7. Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında pozitif Coombs testleri görülebilir.
 8. ZİLCEF’in 6 aydan küçük bebeklerde kullanılması önerilmemektedir.
 9. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

 1. ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. ZİLCEF kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik esnasında ZİLCEF kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir.
 3. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 1. ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Eğer emziriyorsanız ZİLCEF kullanırken dikkatli olunuz çünkü ilacın etkin maddesi az miktarda (% 0.3’ünden daha az) anne sütüne geçer.

Araç ve makina kullanımı

 1. ZİLCEF’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

ZILCEF’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 1. Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 1.  Aminoglikozit türevi bir antibiyotik kullanıyorsanız,
 2.  Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
 3.  Güçlü diüretiklerle tedavi gören hastalarda sefalosporinler (ZİLCEF dahil) dikkatli uygulanmalıdır.
 4. ZİLCEF bazı idrar ve kan testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZILCEF prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

%d blogcu bunu beğendi: