06.11.2019 22:16
Zidim nasıl kullanılır ? için yorumlar kapalı

Zidim nasıl kullanılır ?

Duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde tek başına veya diğer antibiyotiklerle birlikte kullanılır. Bu enfeksiyonlar; şiddetli enfeksiyonlar (örn; menenjit-beyin zarı iltihabı, septisemi-bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan bir hastalık, bakteriyemi-bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi, karın zarı iltihabı, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalardaki enfeksiyonlar ve yoğun bakım hastalarının enfeksiyonları), solunum yolları enfeksiyonları, kulak-burun-boğaz enfeksiyonları, idrar yolları enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, sindirim sistemi enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, diyaliz ile ilgili enfeksiyonlardır. Koruma amaçlı (ameliyatlardan sonra) olarak da kullanılır.

Nedir ?KullanımıPDF

Olası yan etkiler nelerdir ?

Aşağıdakilerden biri olursa ZIDIM’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 1. Alerjik reaksiyonlar (yüzde, dilde, dudaklarda ya da vücudun diğer yerlerinde şişme, solunum güçlüğü, döküntü, kaşıntı)
 2. Koma (böbrek bozukluğu olan ve uygun-düşük doz ZİDİM almamış hastalarda)
 3. Nöbet (böbrek bozukluğu olan ve uygun-düşük doz ZİDİM almamış hastalarda)

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler:

 1. İshal
 2. Karaciğer enzimlerinde artış
 3. Enjeksiyon sonrası ağrı

Yaygın olmayan yan etkiler:

 1. Mantar oluşumu
 2. Baş ağrısı ve baş dönmesi
 3. Bulantı, kusma, karın ağrısı
 4. Kalın bağırsak iltihabı
 5. Ateş

Çok seyrek görülen yan etkiler:

 1. Kan hücresi sayısında azalmaya bağlı kansızlık, ateş, sık enfeksiyon gelişmesi
 2. Ağızda kötü tat hissi
 3. Ani alerjik reaksiyonlar (anafilaksi) (bronkospazm ve /veya hipotansiyon dahil)
 4. Uyuşma
 5. Sarılık
 6. Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde şişlik ve kızarıklıkla seyreden aşırı alerjik reaksiyon)
 7. Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 8. Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabı
 9. Toplardamar iltihabı veya toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu
 10. Baş ağrısı, baş dönmesi

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZIDIM nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 1. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

 1. ZİDİM’ i kendi kendinize uygulayamazsınız. Sağlık personelleri tarafından uygulanmalıdır.
 2. Bu ilaç sağlık personeli tarafından damar içine ya da kas içine enjeksiyon ile uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

 1. Çocuğun yaşına ve kilosuna göre doz ayarlanmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

 1. 80 yaşından büyük hastalar için günlük doz 3 g’ı (3 adet ZİDİM) geçmemelidir.

Özel kullanım durumları

 1. Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Böbrek bozukluğunuz varsa veya diyalize giriyorsanız doz ayarlanmasına gerek vardır.
 2. Eğer ZİDİM’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZIDIM kullanırsanız

 1. Yüksek dozlarda, ensefalopati (beyin hastalıkları), nöbet ve komaya neden olabilir. Kanınızdaki ilaç miktarı diyaliz ile azaltılabilir.
 2. ZİDİM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZIDIM’i kullanmayı unuttuysanız

 1. Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.
 2. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZIDIM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 1. ZİDİM kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

ZIDIM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 1. Seftazidim veya ZİDİM’in içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 2. Sefalosporin antibiyotiklerine aşırı duyarlı iseniz,

ZIDIM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 1. Penisilin ve diğer beta laktamlara (antibiyotik çeşidi) karşı alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz,
 2. Aminoglikozidler (antibiyotik çeşidi) veya etkin idrar söktürücüler (örneğin furosemid) gibi böbrekler üzerinde zararlı etki gösteren ilaçlarla birlikte kullanırsanız böbrek fonksiyonlarınızı olumsuz etkileyebilir.
 3. Eğer, böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa,
 4. Uzun süreli kullanımlarda mantar enfeksiyonları oluşturabilir, bu da ilacın kesilmesi veya gerekli önlemlerin alınmasını gerektirebilir. Bu durumu düzenli aralıklarla kontrol etmelisiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZIDIM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bilinmemektedir.

Hamilelik

 1. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. ZİDİM gebeliğin ilk aylarında dikkatli kullanılmalıdır.
 3. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 1. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. ZİDİM anne sütüyle küçük miktarlarda atılır, bu yüzden emzirme dönemlerinde dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Bildirilmemiştir.

ZIDIM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 1. Her ZİDİM flakonunda 52 mg sodyum bulunmaktadır. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır (eşik değer 23 mg).

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 1. Böbrekler üzerinde zararlı etki gösteren bir ilaç kullanıyorsanız böbrek fonksiyonlarınız olumsuz etkilenebilir.
 2. Kloramfenikol (antibiyotik çeşidi) ZİDİM ile karşıt etki gösterir, etkinlikleri azalır. Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlarının etkisini azaltır.
 3. Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
ZIDIM prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Comments

There have been no comments on this post before.